Kerk in Nood verwerft predicaat "Katholiek"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, heeft aan de Stichting Kerk in Nood het predicaat "Katholiek" verleend.
20090421katholieke_rechtspersoon2

De bisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, heeft aan de Stichting Kerk in Nood het predicaat "Katholiek" verleend.

Elke organisatie die de naam "Katholiek" wil dragen heeft daarvoor de toestemming nodig van de bisschop van het bisdom waar de organisatie is gevestigd of zijn activiteiten uitvoert. De bisschop beoordeelt de katholieke identiteit van de organisatie op basis van de statuten: naam, doelstelling, bestuurssamenstelling, statutenwijziging en bisschoppelijk goedkeuring van de bestemming van een batig saldo bij een eventuele opheffing van de organisatie. In de statuten moet vermeld staan dat de organisatie zijn taak zal uitoefenen in overeenstemming met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk en geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.

Op basis van aangepaste statuten heeft de bisschop van ‘s-Hertogenbosch de Stichting Kerk in Nood erkend als "Katholieke burgerlijke rechtspersoon" en is Kerk in Nood vanaf nu bevoegd de naam Rooms-Katholiek aan te nemen.

Het predicaat "Katholiek" voor de Nederlandse stichting sluit aan op de erkenning van de Internationale organisatie Kerk in Nood als Vereniging naar Pauselijk Recht (uit 1984). Kerk in Nood Internationaal legt rechtstreeks verantwoording af aan het Vaticaan over het gevoerde beleid.