Kerk in Nood verleent directe hulp aan slachtoffers overstromingen Pakistan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Kerk in Nood kon tot nu toe 55.000 euro beschikbaar stellen voor directe hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Alle hulpgelden worden verdeeld via de lokale kerkelijke kanalen waar Kerk in Nood...
20100903pakistan1

Kerk in Nood kon tot nu toe 55.000 euro beschikbaar stellen voor directe hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Alle hulpgelden worden verdeeld via de lokale kerkelijke kanalen waar Kerk in Nood geregeld contact mee heeft. Om door de watersnood getroffen mensen in Multan, in de oostelijke provincie Punjab te helpen is 25.000 euro beschikbaar gesteld. Deze week is ook 15.000 euro gestuurd naar Quetta, in het westen van Pakistan, waar veel door de watervloed ontheemden verzameld zijn, wachtend op hulp. Ook hulp op lange termijn is nodig.

Islamabad

Eerder, aan het begin van de overstromingsramp, bezorgde Kerk in Nood al 15.000 euro voor noodhulp door religieuze zusters ten behoeve van dakloos geworden mensen in Nowshera, ten westen van de hoofdstad Islamabad. In alle drie de gevallen, gaat de door Kerk in Nood verstrekte hulp met name naar noodlijdende Katholieken, hoewel anderen niet worden buitengesloten.

Bisschop

De hulpgelden worden gebruikt voor de aanschaf van voedsel, kleding, tenten en ander tijdelijk onderdak. Medische hulp is ook een prioriteit vanwege de groeiende dreiging van een cholera-epidemie. De Pakistaanse bisschop Andrew Francis van Multan, die de hulp van Kerk in Nood in de regio coördineert en controleert, berichtte: "Namens het bisdom van Multan en in het bijzonder de slachtoffers van de overstroming, ben ik zeer dankbaar voor uw betrokkenheid en medeleven. Deze ramp is enorm en vraagt daarom buitengewone hulp om levens en de waardigheid van de mensen te redden."

Hyderabad

Berichten uit Multan benadrukken de behoefte aan voedsel, zeep, EHBO koffertjes, drinkwater en tenten. Kerk in Nood staat verder klaar om hulp te geven aan de zuid-oostelijke provincie Sindh, waar de vloed later arriveerde, maar waar de rivier de Indus met veel kracht buiten haar oevers trad. Woningen, oogsten en mensenlevens werden verwoest. Mgr. Rodrigues, de bisschop van Hyderabad in deze provincie, zegt juist financiële ondersteuning nodig te hebben als het water weer gedaald is, om dan de verwoeste huizen van arme Christenen en parochiehuizen en kerkjes te herbouwen.

Structurele hulp

Regina Lynch, directeur projecten bij Kerk in Nood internationaal dankt alle weldoeners: "We zij overweldigd door de vele spontane giften en berichten van steun. We merken dat de donateurs van Kerk in Nood een groot verlangen hebben om de lijdende mensen in Pakistan echt te helpen." Tevens benadrukte ze de noodzaak van structurele hulp, ook nadat de aandacht van de media zich weer ergens anders op richt. "Namens de slachtoffers van het water en degenen die alles geven om hen te helpen, met name de Pakistaanse bisschoppen, wil ik alle vrienden van Kerk in Nood op het hart drukken om onze broeders en zusters in Pakistan niet te vergeten. We vragen al onze weldoeners om hun blijvende hulp op welke manier ze maar kunnen, met name door gebed en actie."

Salesianen

De regering van Pakistan heeft veel slachtoffers van de overstroming naar Quetta gebracht, omdat deze stad in het westen van het land nauwelijks getroffen is door het water. De vluchtelingen in Quetta worden geholpen door paters en broeders Salesianen. Zij hebben 800 families onder hun hoede genomen die het hardst de hulp nodig hebben, waaronder veel kinderen en bejaarden. Ook zij benadrukten de noodzaak van medicijnen en schoon drinkwater. De Salesianen willen alle gezinnen voorzien van eten voor een maand, waaronder meel, bakolie, linzen, suiker en thee, alsmede medische hulp voor de verzwakte vluchtelingen. (bron: Kerk in Nood)