fbpx

Kerk in Nood rouwt om emeritus paus Benedictus XVI

zaterdag, 31 december 2022
Nieuws
Het is met diepe droefheid en grote dankbaarheid dat de internationale pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN) afscheid neemt van emeritus paus Benedictus XVI. “Hij was een uitzonderlijke vriend en supporter van de stichting”, aldus de voorzitter van Kerk in Nood, kardinaal Mauro Piacenza.
Pastoral trip of Pope Benedict XVI to Brazil

“Het onderricht van paus Benedictus, die zijn eerste encycliek ‘Deus Caritas Est’ wijdde aan het onderwerp naastenliefde, is zeer waardevol geweest voor Kerk in Nood”, aldus Piazenca. “Hierdoor versterkte hij de missie van de stichting die op basis van haar stichtingscharisma volledig in beslag wordt genomen door liefdadigheid, om zo de lijdende Kerk te helpen.”

Tijdens zijn buitenlandse reizen leerde paus Benedictus meerdere projecten van de stichting voor lijdende en onderdrukte Christenen kennen. In 2007 bijvoorbeeld, maakte hij een apostolische reis naar Brazilië en bezocht hij een drugsrehabilitatiecentrum, de “Fazenda da Esperança” (Boerderij van de Hoop), gesteund door Kerk in Nood.

Verheffing tot pauselijke stichting
Gedurende vele jaren heeft paus Benedictus in belangrijke mate het werk van de internationale katholieke hulporganisatie begeleid. Het was paus Benedictus XVI die de liefdadigheidsinstelling in 2011 tot een pauselijke stichting verhief en een uitgebreid moderniseringsproces in gang zette. In de bevestigingsbrief (Chirograaf) eerde de paus de prestaties van de stichting “die 65 jaar lang de Kerk heeft begeleid overal waar financiële middelen ontbraken of waar schendingen van de vrijheid van godsdienst plaatsvonden, die de uitoefening van haar opdracht tot evangelisatie moeilijk of zelfs onmogelijk maakten.”

Paus voorstander Kerk in Nood
Al in zijn tijd als kardinaal en prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer was Joseph Ratzinger verbonden met Kerk in Nood. In 2002, toen hij nog kardinaal was, zei hij: “Ik steun Kerk in Nood, omdat ik weet dat zij het geloof werkelijk een dienst bewijst. Velen denken dat je sociaal werk alleen kunt steunen in de enge zin van het woord; dat je het aan iedereen moet overlaten wat hij of zij gelooft. Maar in werkelijkheid is niets belangrijker dan God bij de mensen te brengen, hen te helpen Christus te vinden, want alleen dan ontwaken de krachten van het geloof, die de beslissende vorm van energie zijn voor de wereldgeschiedenis. Kerk in Nood voorziet in de nood aan geloof en doet daarmee wat het meest noodzakelijk is voor onze wereld.”

Een paus betrokken bij de vorming van jongeren
“Deze kracht van het geloof waarover paus Benedictus sprak, kan ACN elk jaar ervaren in de honderdduizenden giften die het mogelijk maken de Kerk en het geloof in de wereld te helpen versterken”, zegt Thomas Heine-Geldern, uitvoerend voorzitter van Kerk in Nood (ACN) Internationaal. Hij herinnert zich hoe nauw jongeren paus Benedictus aan het hart lagen: “Hij heeft deze belangrijke zorg ook aan ons toevertrouwd, door de verzorging, verspreiding en ontwikkeling van de jongerencatechismus YOUCAT.”

Vandaag de dag is de stichting YOUCAT een vast onderdeel van Kerk in Nood. Zij ondersteunt de missie van informatie en verkondiging van de paus. In het voorwoord van de jongerencatechismus richtte paus Benedictus zich rechtstreeks tot jongeren: “Je moet weten wat je gelooft. Je moet je geloof zo precies kennen als een IT-specialist het besturingssysteem van een computer kent. Je moet het begrijpen zoals een goede musicus een stuk begrijpt. Ja, je moet dieper geworteld zijn in je geloof dan de generatie van je ouders, om de uitdagingen en verleidingen van deze tijd met kracht en daadkracht tegemoet te kunnen treden.”

Het Christendom als religie van vrijheid en liefde
“De blijvende erfenis voor de hele Kerk van de overleden paus was het gevoel van identiteit en verbondenheid te midden van de dictatuur van het relativisme, dat vaak is overgegaan in fundamentalisme”, aldus kardinaal Piacenza. Benedictus XVI liet de gelovigen weten dat het Christendom evenzeer een religie van vrijheid is als een religie van liefde. “Hij liet zien dat relativisme aan de basis ligt van veel eisen voor rechten, en dat vrijheid, wanneer zij loskomt van de werkelijkheid, zichzelf vernietigt.”

“Samen met zijn waardering voor liturgie en gebed, bracht de paus daarmee waarden over die in de praktijk van Kerk in Nood haar praktische hulpverlening ondersteunen en haar oorsprong zijn”, aldus kardinaal Piacenza. Hij roept de weldoeners van de stichting op om te bidden voor de overleden emeritus paus en voor de hele Kerk en om de boodschap van de paus door te geven via werken van naastenliefde.