Kerk in Nood Nederland krijgt grootste bedrag aan giften in 63 jaar

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De aardbeving in Haïti en watersnoodramp in Pakistan, alsmede de toenemende onderdrukking en vervolging van Christenen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië heeft de donateurs van Kerk in Nood ertoe gebracht...

De aardbeving in Haïti en watersnoodramp in Pakistan, alsmede de toenemende onderdrukking en vervolging van Christenen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië heeft de donateurs van Kerk in Nood ertoe gebracht meer te geven dan ooit.

Kerk in Nood Nederland heeft vorig jaar 6,4 miljoen euro aan giften ontvangen, het grootste bedrag sinds de oprichting van de stichting in 1947. In vergelijking met 2009 stegen de giften met 120%. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van de legaten en erfstellingen met 285%. Terwijl de overige schenkingen stegen met 29%, mede door een extra actie voor Haïti in het begin van 2010. Wereldwijd heeft Kerk in Nood in 2010 circa 86,9 miljoen euro aan giften ontvangen waarmee ze meer dan 5.500 projecten in 153 landen heeft ondersteund.

Een groot deel van de hulp is uiteraard gegaan naar het door de aardbeving verwoeste Haïti. Ook de Katholieke Kerk werd zwaar getroffen. De aartsbisschop van Port-au-Prince werd door het puin bedolven en 30 seminaristen werden levend begraven. Vele kerken, waaronder de kathedraal, en kloosters raakten zwaar beschadigd of zijn volledig ingestort. Kerk in Nood verleende direct noodhulp via de Nuntius. Inmiddels wordt ook steun voor de lange termijn gegeven voor de wederopbouw van kerken, kloosters en andere kerkelijke gebouwen en het bieden van geestelijke en psychologische hulp.

Veel Christenen waren in het door de watersnood getroffen Pakistan dubbel slachtoffer, doordat ze werden uitgesloten van de officiële hulpkanalen. Zij gelden als tweederangs burgers en zijn keer op keer slachtoffer van aanslagen en rechteloosheid. Naast de noodhulp is begonnen met pastorale hulp aan o.a. katholieke scholen, reparatie van kloosters, Bijbelvertalingen, catechese, theologische opleidingen, steun aan (zieke) religieuzen en ondersteuning van priesters.

Uit de cijfers en uit de vele grote en kleine verhalen blijkt dat de nood onder de Christenen wereldwijd toeneemt en dat de Christenen de geloofsgemeenschap zijn die wereldwijd het meest vervolgd wordt. In 2011 zal het zwaartepunt van het werk van Kerk in Nood dan ook liggen bij de vervolgde Kerk.

Het jaarverslag van Kerk in Nood is te downloaden via www.kerkinnood.nl/jaarverslag.