Kerk in Nood herdenkt martelaren van nu

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
"25 jaar heb ik tot Christus gebeden, waarom zou ik Hem nu verloochenen?" Het waren de laatste woorden van een protestantse voorganger kort voordat hij werd vermoord door Indiase hindoefundamentalisten omdat hij weigerde zijn geloof af te zweren.
martiri-200-x-156

"25 jaar heb ik tot Christus gebeden, waarom zou ik Hem nu verloochenen?" Het waren de laatste woorden van een protestantse voorganger kort voordat hij werd vermoord door Indiase hindoefundamentalisten omdat hij weigerde zijn geloof af te zweren.

Zijn geloofsgetuigenis en dat van honderden anderen stonden vorige week centraal tijdens een driedaagse bijeenkomst in Rome georganiseerd door de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. In memoriam martyrum was de titel van de gebeds- en bezinningsbijeenkomst aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig kruis. Het initiatief, dat tegelijkertijd ook in andere Italiaanse steden werd gehouden herinnerde aan de verhalen van martelaren van onze tijd. Priesters, religieuzen en leken getuigden van hun ervaringen hoe mensen van hun geloof getuigden tot op het punt van het martelaarschap. Zij herinnerden aan de moeilijke omstandigheden waarin hele christelijke gemeenschappen leven in Orissa, Irak, Vietnam en vele andere landen in Azië en Afrika.

Tijdens de bijeenkomst werd er aan de Pauselijke Universiteit een tentoonstelling gehouden onder de titel "Dood of levend, martelaren en modern totalitarisme". Zij was gewijd aan de slachtoffers van de Franse Revolutie, de godsdienstvervolging in Mexico en Spanje en door de nazi’s en de sovjets.

Bron: KN/AsiaNews