Kerk in Nood helpt 3.500 jongeren naar Krakau

zaterdag, 30 juli 2016
Nieuws
ACN-20160728-43859-Krakau

Jongeren uit de hele wereld ontmoeten elkaar momenteel in Krakau tijdens de Wereldjongerendagen (WJD). Dit evenement werd in 1984, in het Jubeljaar van de Verlossing, door de heilige paus Johannes Paulus II in het leven geroepen om jongeren van overal ter wereld uit te nodigen het “Internationale Jubileum van de Jeugd” te vieren. Sindsdien ontmoeten ze de Heilige Vader in een door hem gekozen stad om samen met anderen het geloof te delen en de boodschap te verdiepen die de paus hen op alle Wereldjongerendagen meegeeft. Voor dit jubileumjaar, het Jaar van de Barmhartigheid, werd Krakau uitgekozen. Op die manier zijn de deelnemers verbonden met zuster Faustina, de apostel van de Goddelijke Barmhartigheid, en met de heilige Johannes Paulus II, die haar heilig heeft verklaard en voor de hele Kerk de Barmhartigheidszondag heeft ingevoerd.

Meer dan 3.500 jongeren uit ruim 29 landen zullen van 26 tot 31 juli aan die ontmoeting in Krakau kunnen deelnemen dankzij de steun van de internationale hulporganisatie Kerk in Nood, die 40 projecten in verband met de Wereldjongerendagen ondersteunt. Wegens de geografische ligging van Polen, hebben vooral de landen uit Oost-Europa steun gekregen: “De jongeren uit Oekraïne, Bosnië, Wit-Rusland, Bulgarije, Rusland en Macedonië zijn verheugd dat ze de mogelijkheid krijgen om paus Franciscus in Polen te leren kennen. Het grootste deel van hen heeft nog nooit aan de WJD kunnen deelnemen, aangezien het zeer duur is om vanuit Zuidoost-Europa ergens naartoe te reizen. Bovendien zijn er vaak problemen met de reisdocumenten. Daarom zijn wij zeer gelukkig dat wij dit jaar talrijke jongeren uit die regio de kans kunnen bieden om de Heilige Vader van zeer nabij mee te maken en vele jonge mensen uit de hele wereld te ontmoeten”, aldus Magda Kaczmarek, een van de verantwoordelijken van Kerk in Nood voor de projecten in Oost-Europa.

De paus leren kennen en de Wereldkerk beleven is voor jongeren uit kleine katholieke gemeenschappen in Centraal-Azië, als Kazachstan, Kirgizië of Turkmenistan, van essentieel belang. In dit laatste land zijn er amper honderd katholieken. Aangezien het om kleine groepen gaat, zijn dit geen kostelijke projecten, maar is dit eerder een investering in de toekomst van de parochies in die landen.

Aangezien iedereen de toestand in de Arabische landen in het algemeen en de pijnlijke situatie van de Christenen daar in het bijzonder kent, ondersteunt Kerk in Nood, in het licht van haar charisma, bovendien ook vele jongeren uit Irak, Syrië, Jordanië en Palestina. Op die manier probeert de hulporganisatie de problemen waarmee zij op dit ogenblik in hun dagelijks leven worden geconfronteerd te verlichten, maar tegelijk ook “de hoop van de Kerken in het Oosten te versterken, opdat zij een levende getuigenis van een vreedzaam samenleven zouden kunnen zijn. Die mensen hebben de oorlog in die regio meegemaakt. Deze ontmoeting in Polen in juli 2016 is een goede gelegenheid om de christelijke, Arabische jongeren op een concrete en tastbare manier te helpen”. Zo verwoordt pater Andraws, S.J. het belang van de Wereldjongerendagen voor de jonge Christenen uit het Midden-Oosten. Hij coördineert een van de projecten, dat 22 jongeren omvat. “Ondanks de angst en de onzekerheid over de toekomst leven de Christenen in de hoop dat ‘het volk dat in duisternis wandelde, het licht heeft gezien’. Die Christenen staan voor de hoop van de eerste eeuwen van het christendom. Hun getuigenis was krachtig, ondanks alle doodsbedreigingen.”

Verder ondersteunt Kerk in Nood met het oog op de Wereldjongerendagen sinds jaren ook landen als Soedan en Bangladesh. Ook in die landen zijn de Christenen het slachtoffer van discriminatie en gewelddadige aanslagen. In een bedankkaart die ons na de WJD in Rio de Janeiro vanuit Bangladesh werd gestuurd, stond geschreven: “Wij hebben de schoonheid van de heilige katholieke Kerk ervaren en de diepere zin van wat het betekent één te zijn. De contacten met de jongeren uit andere delen van de wereld heeft onze kennishorizon en ons begrip voor andere culturen en tradities verbreed. Het was bijzonder bemoedigend te zien dat wij allen verenigd zijn in hetzelfde geloof. Ondanks al onze verschillen zijn wij één in het geloof. Die wetenschap geeft ons heel veel kracht! Zonder uw hulp zouden wij nooit aan de WJD hebben kunnen deelnemen. Daarom willen we ons nogmaals uitdrukkelijk bij u bedanken voor alles wat u voor ons hebt betekend, voor ons betekent en voor ons zult betekenen. Hartelijk dank! U kunt op ons gebed rekenen.“

Reizen naar de Wereldjongerendagen zijn niet altijd even gemakkelijk, hoewel we in de 21ste eeuw leven. Het doel bereiken, kan echt vermoeiend zijn, zoals jongeren uit Soedan ondervonden toen ze naar Rio de Janeiro reisden: “In het verleden hebben de pelgrims hun huizen, hun gezinnen en hun have en goed achtergelaten om duizenden kilometers af te leggen. Daarbij namen ze alleen maar mee wat ze in hun rugzak konden dragen. Op dezelfde manier gaan wij als moderne pelgrims op weg, laten onze gezinnen en huizen achter om heilige plaatsen te bereiken. Op die weg moeten vele offers worden gebracht: uitputting, honger, vermoeidheid, extreme temperatuurschommelingen, ontberingen,… Dat alles loont echter de moeite om het uiteindelijke doel, de eeuwige bestemming, te bereiken. Om die reden begrijpt de pelgrim dat hoewel hij in het heden leeft, dit heden niet het uiteindelijke doel is. Dit is een indrukwekkende ervaring en wij bedanken Kerk in Nood voor de ondersteuning van onze pelgrimstocht.”

Ook voor de Wereldjongerendagen in Krakau heeft de hulporganisatie financiële steun beloofd. Daarvoor vertrouwt ze op de hulp van haar talrijke en gulle weldoeners. In dit geval verzoekt Kerk in Nood echter ook om uw gebed voor Zuid-Soedan en Bangladesh. Door de burgeroorlog in het ene en de gewelddadige aanslagen in het andere land, is de deelname van de jongerengroepen uit die twee landen, op amper enkele dagen voor het begin van de Wereldjongerendagen, nog altijd niet verzekerd.

Te midden van een wereldwijde sociale en politieke realiteit die alsmaar erger en uitzichtlozer lijkt, bieden de WJD een mogelijkheid om de hoop van vele jongeren te vernieuwen. Alberto Velloso, een Braziliaanse jongere uit Barcelos in het afgelegen Amazonegebied, beschrijft zijn ervaring na zijn terugkeer van de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro in 2013 als volgt: “Ik kan met geen woorden uitdrukken wat ik voelde. Het was net alsof de wereld stilstond en alleen die heerlijke momenten bestonden. Alle problemen van de hele wereld waren precies verdwenen en alles leek mogelijk. De stemmen van miljoenen mensen waren als hemelse stemmen, stemmen die de naam van Jezus loofden. Het was alsof de oorlogen, de vernieling, de honger niet meer bestonden en ik voelde me een beetje zoals in het paradijs. Vandaag kan ik gerust zeggen dat bij die gelegenheid het zaad van de vrede, het geloof en de liefde in mijn hart werd gezaaid. Bedankt.“

Kerk in Nood ondersteunt de Wereldjongerendagen met meer dan 40 projecten en een financiële bijdrage van in totaal ongeveer een half miljoen euro. Naast de hulp voor de deelnemers, organiseert de organisatie bovendien ook nationale bijeenkomsten die tegelijk met de WJD plaatsvinden, onder andere in Cuba en in andere Latijns-Amerikaanse landen. Verder treedt de hulporganisatie ook als sponsor op van het gebedenboek “Jezus, ik vertrouw op U. Een buitengewoon boek over Gods Barmhartigheid”, dat in de rugzak van de pelgrim steekt op de Wereldjongerendagen 2016 in Krakau.