Kerk in Nood Bid voor Vrede in Soedan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Duurzame vrede is dringend geboden voor de bevolking van Soedan. Daarom schaart de internationale katholieke pastorale organisatie Kerk in Nood zich geheel achter...
20110111Sudan

Duurzame vrede is dringend geboden voor de bevolking van Soedan. Daarom schaart de internationale katholieke pastorale organisatie Kerk in Nood zich geheel achter de gebedscampagne van de katholieke bisschoppenconferentie in Soedan. Al in oktober vorig jaar riepen de Soedanese bisschoppen op voor 101 dagen van gebed voor vrede en verzoening. Dit ter bezinning op afgelopen zondag, 9 januari 2011, de dag waarop het referendum begint waarbij miljoenen bewoners van het zuiden kunnen kiezen tussen onafhankelijkheid of blijvende vereniging met het noordelijke deel van het land. Waarnemers vrezen een nieuwe golf van geweld, vooral omdat het zuiden over rijke olievelden beschikt.

Aan het referendum zijn maanden van spanning voorafgegaan. Het besluit ertoe werd in 2005 genomen in het zogenaamde Algehele Vredesakkoord tussen de regering in Khartoem en de SPLM bevrijdingsbeweging in het zuiden. Maar ofschoon dit akkoord officieel een einde maakte aan een tientallen jaren oude, bloedige burgeroorlog, heeft het geen einde gemaakt aan het geweld. In Darfoer, in het westen van het land, is de centrale regering opnieuw een bloedige strijd met zijn eigen bevolking aangegaan en ook in het zuiden is het herhaaldelijk tot conflicten met regeringstroepen gekomen.

In de laatste maanden zijn meer dan 90 duizend Zuid-Soedanezen uit het noorden naar hun streken van herkomst teruggekeerd. Maar het gebied is nauwelijks voorbereid op hun komst. Werkgelegenheid is er nauwelijks en aan huizen en scholen is groot gebrek. Medische voorzieningen schieten te kort of ontbreken. Naar het oordeel van de Soedanese bisschoppen zal duurzame ontwikkeling op lange termijn daarom niet alleen afhankelijk zijn van vrede, maar vooral van onderwijs. Zonder een dergelijke solide basis, zal het moeilijk zijn echte sociale cohesie te bereiken. Ook is er behoefte aan een goed opgeleide elite.

Voor Kerk in Nood is de bevordering van onderwijs sinds lang een prioriteit in Soedan. De stichting steunt een wijd scala aan initiatieven op het gebied van onderwijs en scholing "met inbegrip van de opleiding van priesters, religieuzen en catechisten. Want godsdienstonderricht kan bij uitstek bijdragen aan een werkelijk vreedzame samenleving, omdat dit in de gemeenschappen het gevoel van verantwoordelijkheid voor het algemene belang versterkt. Zo ontvangt het bisdom Malakal, het grootste in het zuiden, dat zich uitstrekt over drie staten en veertien provincies, steun van Kerk in Nood bij de opleiding van meer dan 700 catechisten. Want alleen met behulp van zulke, goed opgeleide vrijwilligers is de katholieke Kerk in staat tot een effectief bereik van alle gelovigen die bijna een derde van de bevolking van ongeveer 3 miljoen in het bisdom uitmaken.

De internationale katholieke pastorale hulporganisatie Kerk in Nood werd in 1947 gesticht en zet zich in voor verzoening en vreedzaam samenleven. Over de gehele wereld steunt zij projecten op het gebied van pastorale zorg en opleiding, met inbegrip van jongeren, gezinnen en ouderen, de opleiding van priesters en religieuzen, de publicatie van religieuze literatuur, de bouw of renovatie van kerken en andere pastorale instituten en de financiering van transportmiddelen zoals boten, fietsen, motorfietsen, auto’s enz.