Kerk in het hart van de Joodse samenleving

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Voor het eerst is in Israël een Katholiek pastoraal centrum voor gastarbeiders geopend. De opening geschiedde door het hoofd van de...
ACN-20140428-08017-small

Voor het eerst is in Israël een Katholiek pastoraal centrum voor gastarbeiders geopend. De opening geschiedde door het hoofd van de Katholieken in het Heilig Land, de Latijnse patriarch van Jeruzalem, Fouad Twal, die bij deze gelegenheid een pontificale Heilige Mis opdroeg. Het centrum is gevestigd in het zuiden van de hoofdstad Tel Aviv.

Het O.L.V. van Genade pastorale centrum stelt zich in dienst van Katholieke migranten uit de Filippijnen, India en Sri Lanka alsmede asielzoekers uit Sub-Sahara Afrika. Meer dan 40.000 Filippijnen zijn in Israël op contract basis werkzaam. De apostolische nuntius in Israël, aartsbisschop Giuseppe Lazarotto en de Filippijnse ambassadeur in Israël, Generoso DB Calonge, waren aanwezig bij de officiële opening van het centrum op zaterdag 26 april.

Vorig jaar stelde Kerk in Nood ruim € 97.000 beschikbaar voor dit belangrijke pastorale project. Dit naar aanleiding van een dringend verzoek om hulp voor Katholieke migranten die hun geloof willen behouden en doorgeven aan hun kinderen "150 jonge Christenen ontvangen al catechismus les op het centrum. Bij de opening sprak patriarch Twal zijn dank uit aan de organisatie die het project mogelijk heeft gemaakt: "Graag had ik de weldoeners van Kerk in Nood hier aanwezig gezien om met de mensen hier te delen in de vreugde over dit nieuwe centrum. Ik dank alle donoren van ganser harte. Moge God hen zegenen."

Pater David Neuhaus s.j. de coördinator voor pastorale zorg op het Latijnse patriarchaat, lichtte toe dat de Katholieke Kerk in het Heilig Land, die voornamelijk bestaat uit Arabisch sprekende Palestijnse Christenen, geleidelijk aan een meer gediversifieerde samenstelling heeft gekregen: "De migranten maken de Christelijke presentie complexer, aangezien velen van hen afkomstig zijn uit Azië, Afrika en Oost-Europa en wonen te midden van de Israëlisch-Joods Hebreeuws sprekende samenleving. Hoewel zij aan de rand van deze samenleving blijven, identificeren zij zich er mee en groeien hun kinderen op in de Hebreeuwse taal. Op de Kerk wordt nu een beroep gedaan om zich te vestigen waar zij dusver geen presentie had "in Joods gebied waar de migranten wonen, in het hart van de Israëlisch-Joodse samenleving."

Het aantal gastarbeiders is na de Tweede Intifada in 2000 drastisch toegenomen. In reactie op het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting kregen de meeste Palestijnen die in Israël werkzaam waren, niet langer een werkvergunning. Veel werk dat zij eerder deden, is nu overgenomen door gastarbeiders. Een verpleegster uit de Filippijnen, Lourdes, die bij de inwijdingsceremonie aanwezig was, gaf als reactie: "voor ons is dit centrum ons huis. Hier ontmoeten we onze landgenoten en kunnen we bidden. Ik ben blij dat we dit nu hebben.

Pater David Neuhaus voegde hieraan toe: "We zouden dit O.L.V. van Genade pastorale centrum onmogelijk hebben kunnen verwezenlijken zonder de edelmoedige hulp van verschillende hulporganisaties waaronder, zoals altijd, Kerk in Nood. Kerk in Nood heeft nauw geholpen bij de ontwikkeling van de Hebreeuws talige Katholieke Kerk in Israël en staat migranten altijd bij. We zijn buitengewoon dankbaar aan Kerk in Nood en bidden voor alle weldoeners."