Kerk Egypte: betrek jongeren bij politieke proces

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Pater Rafik Greiche, woordvoerder van de bisschoppen-conferentie in Egypte noemt de "afzetting van president Morsi een gelukkige dag voor de Christenen."
20130708egypte01

Pater Rafik Greiche, woordvoerder van de Katholieke bisschoppenconferentie in Egypte noemt de "afzetting van president Morsi een gelukkige dag voor de Christenen."

Geen staatsgreep

Pater Rafik Greiche, woordvoerder van de Katholieke bisschoppenconferentie in Egypte, spreekt tegen dat de afzetting van de Islamistische president Mohammed Morsi door het Egyptische leger een staatsgreep is. "Het leger heeft uitvoering gegeven aan de wil van het volk. De afgelopen dagen heeft het volk deze wil ondubbelzinnig tot uitdrukking gebracht via miljoenen handtekeningen en gigantische betogingen in Cairo en in het gehele land", zo zei de Grieks-Katholieke priester in een onderhoud dat hij afgelopen donderdag aan de internationale hulporganisatie Kerk in Nood verleende. ‘sommige media in het westen beschrijven de afzetting nu als een staatsgreep. Maar van een "putsch" valt alleen te spreken als officieren de macht grijpen en zich ervan bedienen zonder instemming van het volk. Dat is nu precies wat in Egypte niet is gebeurd. Het leger wilde trouwens bloedvergieten voorkomen zoals door de Moslimbroederschap was aangekondigd. Daarom is het leger in actie gekomen."

Grondwet

Generaal Al-Sisi, opperbevelhebber van de Egyptische strijdkrachten, verklaarde woensdagavond in een televisietoespraak het staatshoofd Mohammed Morsi met onmiddellijke ingang ontheven van zijn functie. Hij kondigde tevens de vorming van een overgangsregering aan in afwachting van nieuwe parlements- en presidents verkiezingen. Voorts werd de Grondwet die in december 2012 werd aangenomen, opgeschort. Leken en Christenen hebben steeds kritiek uitgeoefend op de Islamistische strekking van de tekst die afgelopen december in een referendum werd aanvaard.

Kalifaat

"De afzetting van Morsi en de nieuwe politieke start zijn een gelukkige dag voor ons Egyptische Christenen en voor alle Egyptenaren. Wij hopen dat we niet buiten het politieke proces zullen worden gehouden dat ons nu te wachten staat." Het is nog te vroeg om te speculeren over de toekomst van de Moslimbroederschap, maar volgens de pater heeft deze Islamistische beweging voor alle Egyptenaren volstrekt gefaald. Hij tekent daarbij aan: "De Moslimbroeders waren volstrekt niet voorbereid op regeringsverantwoordelijkheid. Bovendien ging het hen van meet af aan om de stichting van een Islamitisch Kalifaat; Egypte kwam voor hen op de tweede plaats. Het volk was niet langer bereid hen hierin te volgen." Pater Greiche sluit echter niet uit dat de Moslimbroeders die uit de macht zijn gezet, zich willen wreken en onrust zullen zaaien. Er hebben zich al enkele gevallen van Islamistisch geweld tegen Christelijke instellingen voorgedaan, zo stelt de pater. "Gisteren en eergisteren zijn aanslagen gepleegd op een Katholieke kerk bij Minya. Het gebouw heeft lichte schade opgelopen. Maar het zijn vooral de bedrijven van Christenen in de omgeving die van het geweld te lijden hebben gehad."

Fundamentalisten

Pater Greiche wees er ook op dat er nu een taak lag bij de Al-Azhar universiteit in Cairo, de voornaamste Islamitische instelling van het land, om de jongeren die door de ideologie van de Moslimbroeders op een dwaalspoor zijn gebracht, weer op het rechte pad te voeren. "Ja, Egypte is een godsdienstig land. Dat geldt voor de Moslims en ook voor de Christenen. Maar Egyptenaren zijn geen fundamentalisten", zo stelt pater Greiche. In het algemeen gesproken, is hij optimistisch over de politieke toekomst van Egypte. "De niet-Islamitische oppositie heeft zich opnieuw aaneengesloten. Wat van essentieel belang is, is dat de jeugd haar stempel op de politiek legt en niet andersom. De jongeren van het Tahrir plein moeten nu bij het proces worden betrokken. Ze moeten er niet opnieuw van worden uitgesloten, zoals na de revolutie van 2011."

bron: Kerk in Nood