Kerk Ecuador: "Vergeet ons niet!"

Project
Dank voor uw hulp en gebeden! – Interview met pr. Walter Coronel, hoofd van de wederopbouwprojecten in het aartsbisdom Portoviejo
ACN-20160524-41014

“De meeste van onze Heilige Missen vieren wij op straat in tenten.”

Door Monica Zorita

Er is een jaar verstreken sinds de aarde instortte in Equador. Officiële rapporten spreken van 661 doden. De aardbeving verwoestte het leven van duizenden – zij verloren hun huis en werk. Velen van hen leven nog steeds op straat, in hutten van bamboe en geprefabriceerde containers, waarin zij eigenlijk slechts een paar weken zouden verblijven. “Tussen de 1500 en 2000 mensen lijden onder deze omstandigheden”, vertelt de priester, die de wederopbouwprojecten in het aartsbisdom Portoviejo leidt, tijdens zijn bezoek aan het hoofdkantoor van Kerk in Nood. “Velen van hen leven in arme plattelandsgebieden, waar de omstandigheden ook al slecht waren voór de aardbeving. Nu is het dus nog slechter. Zonder hulp van buiten kunnen zij het echt niet redden.”

De aardbeving met een kracht van 7.9 veranderde op 16 april 2016 het leven van velen. Het land probeert erbovenop te komen, maar dat is niet eenvoudig. Veel mensen leven bij familieleden, anderen hebben winkels geopend om de bevolking van voedsel te voorzien. Daarbij hebben velen nieuw werk gevonden – vooral in de bouwsector. In de loop van het afgelopen jaar konden een aantal gebouwen worden hersteld met de hulp van donaties uit de hele wereld.

“Wij betuigen onze oprechte dankbaarheid aan allen voor het geld dat zij hebben gestuurd ter verlichting van de eerste nood en voor hun gebeden”, verzekert Walter Coronel aan Kerk in Nood. Wel is hij nog steeds bezorgd over de huidige situatie: “Er is nog zoveel te doen. Vergeet ons alstublieft niet. Wij hebben nog meer hulp nodig.” De priester uit Ecuador vertelt dat in het aartsbisdom van Portoviejo, in de provincie Manabi, 52 kerken zijn getroffen door de aardbeving; de meeste daarvan zijn helemaal verwoest. Slechts 25 worden herbouwd. “Er is niet voldoende geld voor de andere kerken”.

In een brief aan Kerk In Nood legt aartsbisschop Lorenzo Voltolini van het bisdom Portoviejo uit dat de herbouw van kerkelijke gebouwen wel nieuwe banen creëert. “We willen niet slechts het beton en de bakstenen heropbouwen, maar hopen dat onze gelovigen door middel van werk weer een normaal leven krijgen.”

“We moeten niet zonder kerk blijven”
Volgens pr. Walter worden priesters op straat aangehouden door mensen die zeggen: “Zorg ervoor dat we niet zonder kerk achterblijven. Hoewel velen van hen niet eens een dak boven hun hoofd hebben, willen zij toch een kerk. In Ecuador zijn de kerken een expressie van onze sociale identiteit. Nu wordt de Heilige Mis op straat gehouden of, als we geluk hebben, in een tent. Vaak moet de dienst worden onderbroken vanwege hevige regenval of stormen die typisch zijn voor deze regio aan de kust. Enkele weken geleden waren er nog zware overstromingen in de gebieden die eerder waren getroffen door de aardbeving,”

Pr. Walter heeft de inventaris opgemaakt na een moeilijk jaar. “De mensen zijn enorm wanhopig. Het is zo pijnlijk om te zien”, vertelt hij. “Al ben ik blij en dankbaar voor de vele hulp die we hebben ontvangen. De inspanningen van de kerk in Ecuador zijn er vooral op gericht om de mensen weer vertrouwen te geven, door naast ze te staan en te proberen hen ervan te overtuigen dat hun geloof niet zal wankelen.”

Kerk in Nood heeft in 2016 bijgedragen aan 40 projecten in Ecuador. Aan 8 projecten voor noodhulp werd € 626.000 besteed. Met het resterende deel van het totaalbedrag van € 8 miljoen draagt Kerk in Nood bij aan de wederopbouw van kerkelijke gebouwen en centra. Pr. Walter: “Ik dank Kerk in nood voor haar nabijheid, liefdadigheid en voor het feit dat ze haar donateurs bewust vraagt om concrete hulp bij het heropbouwen van kerken en andere gebouwen die gebruikt worden voor kerkactiviteiten en evangelisatie. Het is erg moeilijk gebleken om hiervoor steun te krijgen van andere instanties.”

Dit jaar wil Kerk in Nood fondsen werven voor twee nieuwe projecten: de kerk van de Heilige Familie in Manta, met 200.000 inwoners, en de Maria Auxiliadora kerk in Quiroga. Helpt u mee? Maak dan uw gift over via deze website of ondervermelding van “Wederopbouw kerken Ecuador”