Kerk Burkina Faso vangt vluchtelingen Mali op

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De staatsgreep in Mali heeft grote onzekerheid doen ontstaan. Als een brand uitbreekt weet men nooit in welke richting hij verder gaat. Het is nog rustig in het land, maar we weten niet wat zou kunnen gebeuren. Zo beschrijft...
20130129_021

De kerk in Burkina Faso, open voor vluchtelingen uit Mali, ondanks grote armoede in het land.

De staatsgreep in Mali heeft grote onzekerheid doen ontstaan. Als een brand uitbreekt weet men nooit in welke richting hij verder gaat. Het is nog rustig in het land, maar we weten niet wat zou kunnen gebeuren. Zo beschrijft Monseigneur Laurent Birforé Dabiré, bisschop van Dori voor kerk in Nood de consequenties van de crisis in Mali voor dit bisdom in het noorden van Burkina Faso.

"De ambassades van westelijke landen hebben hun eigen burgers aangeraden niet te reizen in de streek gelegen ten noorden van de stad Kaya. Deze stad bevindt zich ruim 150 kilometer ten zuiden van Dori. En wij als kerk hebben er ook de voorkeur aan gegeven de Europese missionarissen weg te brengen uit vrees dat zij zouden kunnen worden ontvoerd om losgeld te kunnen vragen." Een ander gevolg van het conflict is de massale stroom vluchtelingen. Het bisdom Dori dat in de Sahel ligt, op slechts 150 kilometer van de grens met Mali heeft ongeveer 40.000 vluchtelingen opgenomen. Deze zijn verdeeld over twee kampen. "In een streek die even arm is als de Sahel is het echt moeilijk tegemoet te komen aan de noden van duizenden Malinezen en tegelijkertijd ook nog de lokale bevolking te helpen, die voor het grootste deel niet eens beschikt over hetgeen aan de vluchtelingen wordt gegeven. We hebben onze inspanningen moeten verdubbelen, maar gelukkig heeft onze Caritas van verschillende kanten hulp gekregen."

Moeilijke tijden

Burkina Faso maakt op dit moment moeilijke tijden door vanwege sociale spanningen, die vooral samenhangen met de eventuele inrichting van een nationale senaat. De Tweede Kamer die is ingevoerd met de grondwet van 1991, is nauwelijks twee jaar later weer opgeheven omdat er onvoldoende economische middelen waren. Monseigneur Dabiré merkt op: "Ik weet niet op welke grond het idee berust, dat het land een dergelijke finantiële last zou kunnen dragen, terwijl er een krachtige tegenwind waait van de kant van de oppositie en van de burgers. Het is duidelijk dat de senaat ertoe dient een plaats te geven aan vertegenwoordigers van het oude regime in de actuele regering. Deze laatste zou zo een meer stabiele meerderheid kunnen krijgen om de grondwet op eigen houtje te kunnen wijzigen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over het artikel dat het aantal bevoegdheden van de president beperkt."

Monseigneur Dabiré, die afgelopen januari is vertrokken vanuit het bisdom Diébougou in het zuiden naar Dori, beschrijft voor Kerk in Nood de geheel verschillende omstandigheden van de kerk in het noorden van Burkina Faso. "Terwijl in het zuiden veel meer Christenen wonen, maken zij hier maar 1% van de bevolking uit tegenover 95 tot 96% Moslims. "

Christenen en Moslims

Maar de interreligieuze betrekkingen zijn goed, hetgeen ook te danken is aan drie decennia intense inspanningen ten gunste van de bevordering van de dialoog tussen de verschillende ethnische en religieuze groeperingen. Daartoe heeft het bisdom een eigen organisatie in het leven geroepen: De Broederlijke Eenheid van de Gelovigen. De bisschop verklaart: "Moeilijkheden komen pas te voorschijn als er sprake is van bekeringen van de Islam naar het Christendom. De meerderheid van de bevolking ziet de godsdiensten, die anders zijn dan de Islam als vreemde religie en afvalligheid van de Islam als verraad.

Een ander instrument ter bevordering van vreedzaam samenleven wordt gevormd door de vijf katholieke scholen die, tengevolge van het kleine aantal Christenen, voornamelijk door Moslims bezocht worden.
Het bisdom bestuurt ook een middelbare school voor meisjes. Zo krijgen talrijke jonge meisjes die anders op de leeftijd van 14 of 15 jaar zouden trouwen een toekomst.

Ten slotte bedankt Monseigneur Dabiré de weldoeners van Kerk in Nood: "Wat u doet helpt de kerk echt om de opdracht van Christus uit te voeren daar waar het ontbreken van fondsen een dergelijke missie onmogelijk maakt. Ik heb zelf een studiebeurs van Kerk In Nood gekregen, die het mij mogelijk heeft gemaakt mijn studie in het canonieke recht te voltooien."

Bron: Marta Petrosillo, Kerk in Nood

Foto: Kerk in Nood

Vertaling: L.M. Vencken