Kenia: Waar de radio licht brengt

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
"Maata Maria,lleleba Akujkon" klinkt het luid uit de radio, "Wees gegroet, Maria".De dertig vrouwen zitten elke avond rondom de radio en bidden de rozenkrans. In de dunbevolkte en onderontwikkelde Turkana-regio in het noordwesten van Kenia is de radio het
20110502_002_kenia_2_300

Want de mensen die daar leven zijn nomaden of half-nomaden. Een aantal van hen hebben al een vaste woonplaats, maar de meesten worden door gebrek aan water en aan weidemogelijkheden ertoe gedwongen, met hun kuddes daarheen te gaan, waar voedsel en water is. Tot de stam van de Turkana horen een klein half miljoen mensen. Evenals de meer bekende Massai leven ook zij vooral van hun vee. Vroeger waren het kuddes rundvee, die zorgden voor hun levensonderhoud. Tegenwoordig fokken de Turkana ook kamelen, geiten en schapen. Het is nog altijd zo dat het aantal dieren de sociale status van een familie bepaalt. Runderen nemen nog steeds een bijzondere plaats in. De mensen geven deze dieren zelfs namen. In de mythologie van de stam speelden de runderen de bemiddelaarsrol tussen de voorouders en de nog levende mensen.

Maar intussen zijn veel Turkana Christen geworden. Ongeveer 25% is gedoopt, vele anderen echter voelen zich eveneens nauw verbonden met de Katholieke Kerk. Pas in de 60-er jaren kwamen er missionarissen in de streek. Toen heerste er grote hongersnood.

De regering verwachtte hulp van de Katholieke Kerk. In de afgelopen vijftig jaar werd veel bereikt: het merendeel van de gezondheidszorg en de scholen en de peuteropvang zijn in handen van het in 1978 opgerichte bisdom Lodwar. De katholieke kerk moest voor alles iets bedenken om de mensen in de afgelegen gebieden te bereiken. Zo kwam er met hulp van Kerk in Nood de radiozender Akicha. De naam geeft het doel aan, want Akicha betekent "licht".

"Ook mensen die niet kunnen lezen , kunnen naar de radio luisteren", licht pater Avelino Bassols toe. 98 % van de bevolking kan niet lezen en schrijven. Maar heel weinig mensen in de stad beschikken over TV en internet. Bovendien spreken de meeste inwoners alleen hun stamtaal en kennen zij noch Engels noch Kisuaheli. Dat betekent dat de talen die in de meeste media in Kenia gebruikt worden, voor hen vreemde talen zijn.

Radio Akicha zendt religieuze programma’s uit zoals bijvoorbeeld de lezingen van de dag,
katechese en de rozenkrans. Maar ook nieuwsberichten en muziek. Zelfs de moslimhandelaren in de stad Lodwar luisteren naar de uitzendingen van radio Akicha. "Als je door de stad loopt dan kun je het programma van de ene winkel na de andere volgen, omdat iedereen ernaar luistert. Heel wat Moslims hebben zelfs een Bijbel gekocht en willen weten waar ze de teksten kunnen vinden, zodat ze ze kunnen nalezen" laat pater Avelino ons weten. Radio Akicha is dé radio voor Christen en Moslim.

De radio speelt een belangrijke rol bij de voorlichting van de bevolking. Want het ontwikkelingspeil is laag en de meeste mensen weten niet, hoe ze zich bijvoorbeeld tegen bepaalde ziektes moeten beschermen, hoe zich gezond te voeden en hoe ze het water kunnen zuiveren of waarom ook meisjes naar school moeten gaan. Bovendien geeft de radio met als uitgangspunt de kerkelijke leer, uitleg over aids. Hij zet zich in tegen alcoholisme en huiselijk geweld en geeft waardevolle adviezen aan gezinnen. Van belangrijke thema’s wordt een hoorspelbewerking gemaakt. Zo wordt niet alleen voorlichting gegeven, maar de toehoorders worden tegelijkertijd geamuseerd.Op die manier worden meer mensen bereikt. Theatergroepen uit scholen doen mee. Veel nuttige raadgevingen worden ook in de vorm van liedjes overgebracht. "Wat gezongen wordt, wordt herhaald" , weet pater Avelino.

Het is weer avond. Op veel plaatsen in de regio Turkana, ver, ver in de woestenij, verzamelen zich de herders rondom het vuur en luisteren naar de blijde boodschap, die luid opklinkt uit het kleine radioapparaat. Radio Akicha brengt hun licht.

Bron en foto: Kerk in Nood

Vertaling: L. M. Vencken