Katholieken op de bres voor vrouwen in Zambia

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Katholieke leken in Zambia nemen het op voor vrouwen en andere kwetsbare personen die van hekserij worden beschuldigd, wanneer zich ziekte, dood of een andere ernstige gebeurtenis in hun...
20121026Zambia_aartsbisschop_Chama_van_Kasama

Katholieke leken in Zambia nemen het op voor vrouwen en andere kwetsbare personen die van hekserij worden beschuldigd, wanneer zich ziekte, dood of een andere ernstige gebeurtenis in hun omgeving voordoet.

De aartsbisschop van Kasama, Ignatius Chama, zei in een gesprek met Kerk in Nood dat er in Zambia een toenemende betrokkenheid van leken is. Bij hun streven naar sociale rechtvaardigheid zetten zij zich onder meer in voor vrouwen die van hekserij worden beschuldigd. Deze vrouwen, zo zei de bisschop, worden vaak afgeranseld – mede om hen tot een bekentenis van hun misdaden te dwingen "terwijl hen alles wordt afgenomen: oogst, vee en andere bezittingen. Hoewel het niet vaak voorkomt dat vrouwen hiervoor vermoord worden, zijn er in 2009 en 2011 toch dodelijke slachtoffers gevallen. Zo werd in juni 2011 de 40-jarige Ketha Chungu uit het Kaputa-District, in de noordelijke provincie, doodgeslagen, nadat zij ervan was beschuldigd met tovermiddelen de drie jaar oude Beauty Kalwa om het leven te hebben gebracht.

"Heksenjacht", zo zei aartsbisschop Chama, "is in onze gemeenschappen nog levensgroot aanwezig. Maar onze organisatie voor vrede en gerechtigheid probeert mensen tot bezinning te brengen en te laten beseffen waar het om gaat." Volgens Mgr. Chama is bijgeloof de oorzaak van deze problemen. Meer catechese is nodig zodat de mensen zich tot God keren in tijden van nood, in plaats van te geloven dat hun problemen door hekserij worden veroorzaakt. Hij voegde hieraan toe: "We boeken enige vooruitgang, maar het zit diep in de mensen hoe zij tegen lijden aankijken. Als een Christen voor problemen komt te staan, wil hij nog wel eens teruggrijpen naar gebruiken van onze voorouders. Bij ziekte en dood, is hij geneigd in hekserij te geloven."

Om vrouwen die van hekserij worden beschuldigd, in bescherming te nemen, maken onze mensen gebruik van de wet, zo lichtte Mgr. Chama toe. "Dat heeft een positief effect, want er is in ons land per slot van rekening een Wet op de Hekserij en onze mensen van de organisatie voor vrede en gerechtigheid maken daar gebruik van. Zij zorgen ook voor meer bekendheid en bewustmaking van deze wet."

Volgens deze wet kan iedereen die iemand beschuldigt van hekserij of van het veroorzaken van dood, letsel of andere schade door bovennatuurlijke middelen, een gevangenisstraf van een jaar krijgen. Personen die zich aanbieden als heksenjagers of die beweren over bovennatuurlijke vermogens te beschikken om angst te zaaien of letsel toe te brengen, kunnen volgens deze wet ook bestraft worden.

"Onze leken boeken vooruitgang", zo zei Mgr. Chama, "behalve onder enkele afgelegen binnenlandse gemeenschappen."