Katholieke radioprogramma’s (Argentinië)

Project
Pater Werenfried van Straaten, de stichter van Kerk in Nood, had allerlei ideeën om de Kerk bij mensen te brengen die niet naar de Kerk kunnen gaan, omdat zij leven in gebieden waar geen kerken zijn en waar slechts zelden een priester langskomt. Een belan
20110718Argentin010

Pater Werenfried van Straaten, de stichter van Kerk in Nood, had allerlei ideeën om de Kerk bij mensen te brengen die niet naar de Kerk kunnen gaan, omdat zij leven in gebieden waar geen kerken zijn en waar slechts zelden een priester langskomt. Een belangrijk middel was de mobilisering van de zielzorg. Kapelwagens en -schepen, dus verplaatsbare en drijvende kerken, maar ook auto’s en andere vervoermiddelen voor priesters speelden daarbij een belangrijke rol. Toch was het hem duidelijk dat je zelfs daarmee niet alle gelovigen in alle gebieden kunt bereiken. Daarom had hij een warme belangstelling voor het media-apostolaat, vooral de radio. Bijna overal ter wereld is wel een klein betaalbaar radiootje te verkrijgen, en via deze weg kan de Blijde Boodschap ook die gebieden bereiken die maar moeilijk toegankelijk zijn. In enkele gebieden waar de Katholieke Kerk het evangelie via de radio verkondigt, kun je zelfs ‘s avonds in de steppe nomaden in een kring rondom een radio geschaard zien zitten en de rozenkrans zien bidden. Maar ook voor veel andere gelovigen kan de radio een belangrijke inspiratiebron zijn en een verrijking van de conventionele zielzorg.
Onze huidige Paus Franciscus besefte ook al vroeg dat de radio een "preekgestoelte" is, van waaruit je veel mensen kunt bereiken die niet naar de kerk gaan. Toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was, stichtte hij daarom het Communicatiecentrum "Onze Lieve Vrouw van Lujan". Want ook in Argentinië zijn afgelegen en zeer arme gebieden, waar pastorale zorg van de gelovigen niet intensief genoeg is. Er zijn daar dan ook veel mensen die formeel wel tot de katholieke Kerk behoren, maar die hun geloof niet praktiseren en daarom door de zielzorg van de parochies niet worden bereikt. Daarbij moet opgemerkt worden dat zich in de samenleving zich steeds sterkere antikerkelijke stromingen ontwikkelen, gericht tegen de christelijke waarden en de "cultuur van het leven". De Kerk staat daarom in menig opzicht voor grote uitdagingen.
Kerk in Nood steunt daarom de katholieke radioprogramma’s met 8.000 euro.
Projectcode: 209-00-69
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.