fbpx

Katholieke Ordinarissen Heilig Land wijzen vredesplan af

donderdag, 30 januari 2020
Nieuws
De 'Vereniging van de Katholieke Ordinarissen van het Heilig Land' heeft in een verklaring afwijzend gereageerd op het 'Peace-to-Prosperity Plan' van de Amerikaanse president Trump.

De Latijnse, Melkitische, Maronitische, Syrische, Armeense en Chaldeeuwse bisschoppen en patriarchen en de Custos van het Heilig Land, schrijven over de voorwaarden van een vredesinitiatief: “Het Israëlisch-Palestijnse conflict staat al tientallen jaren centraal in vele vredesinitiatieven en oplossingsvoorstellen. Zoals in het verleden al vaak is gezegd, denken we dat er geen voorstel en geen serieus perspectief kan worden bereikt zonder de instemming van de twee volkeren, Israëliërs en Palestijnen. Deze voorstellen moeten gebaseerd zijn op gelijke rechten en waardigheid.”

Geen gelijke rechten
De katholieke leiders zijn kritisch op het nieuwste plan en schrijven in een verklaring: “Het gisteren gepresenteerde plan ‘Peace-to-Prosperity’ bevat deze voorwaarden niet. Het geeft de Palestijnen geen waardigheid en rechten. Het moet worden beschouwd als een eenzijdig initiatief, omdat het bijna alle eisen van één kant, de Israëlische, en zijn politieke agenda onderschrijft. Aan de andere kant houdt dit plan geen rekening met de rechtvaardige eisen van het Palestijnse volk voor hun vaderland, en hun rechten en een waardig leven.”

Meer spanningen en geweld
Wat de uitkomst van het plan betreft, toont de bisschoppen en patriarchen weinig hoop: “Dit plan zal geen oplossing bieden, maar zal eerder meer spanningen en waarschijnlijk meer geweld en bloedvergieten veroorzaken. We verwachten dat de eerdere overeenkomsten tussen de twee partijen worden gerespecteerd en verbeterd op basis van volledige menselijke gelijkheid tussen volkeren. We nodigen alle christelijke wereldkerken uit om voor het Heilige Land te bidden, te werken aan gerechtigheid en vrede en om de stem van de stemlozen te zijn.”