Katholieke Kerk in Zuid-Korea blijft groeien

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De katholieke Kerk in Zuid-Korea blijft groeien. Vorig jaar nam het aantal gelovigen met ruim tachtig duizend toe tot 5,5 miljoen. Dat is een stijging van...
20142504_ZuidKorea01

De katholieke Kerk in Zuid-Korea blijft groeien. Vorig jaar nam het aantal gelovigen met ruim tachtig duizend toe tot 5,5 miljoen. Dat is een stijging van 1,5 procent.

Daarmee is 10,4 procent van de Zuid-Koreaanse bevolking katholiek. Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde jaarverslag van de Zuid-Koreaanse bisschoppenconferentie over 2013. Het aantal katholieken in het Aziatische land neemt sinds 2003 voortdurend toe. Van de bijna vijfenhalf miljoen katholieken in Zuid-Korea, is 58,7 procent vrouw (3.192.981) en 41,3 procent man (2.250.015). Zuid-Korea telt 15 bisdommen en een Militair Ordinariaat. In het aartsbisdom Seoul wonen de meeste katholieken (27,1 procent).

In 2013 had de Zuid-Koreaanse katholieke Kerk 118.830 dopelingen, waarvan 25.589 baby’s. Dat is een daling van tien procent ten opzichte van 2012. Het aantal katholieke geestelijken nam vorig jaar ook toe in Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse kerkprovincie heeft twee kardinalen, 34 bisschoppen, 4695 Koreaanse priesters en 170 buitenlandse priesters. 117 Zuid-Koreaanse seminaristen ontvingen vorig jaar hun priesterwijding. Dat is een stijging van 2,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Verder heeft het Aziatische land 10.173 vrouwelijke religieuzen en 1564 mannelijke religieuzen.

Het aantal kerkelijke huwelijken daalde met 6,2 procent tot 19.424. Daarvan waren 11.926 huwelijken tussen een gedoopte en een niet-gedoopte persoon. Volgens de cijfers van de Zuid-Koreaanse bisschoppen ontvingen 4.665.194 katholieken het sacrament van boete en verzoening. Dat is een daling van 4,7 procent ten opzichte van 2012. 21,2 procent van de Zuid-Koreaanse katholieken gaat wekelijk naar de zondagsmis. Daarmee daalde het kerkbezoek 1,5 procent.

Dat de katholieke Kerk in Zuid-Korea groeit is gezien de demografische ontwikkelingen in het land opmerkelijk te noemen. Het land kampt met een laag geboortecijfer en de vergrijzing neemt toe.
Begin april bekritiseerden de Zuid-Koreaanse bisschoppen het bevolkingsbeleid van de regeringen van laatste decennia.

Paus Franciscus brengt van 14 tot en met 18 augustus een bezoek aan Zuid-Korea. De paus zal daar meer de Aziatische Jongerendagen bezoeken, die in het Zuid-Koreaanse bisdom Daejeon plaatsvinden.