Katholiek vakantiekamp voor jongeren (Georgië)

Project
Slechts 1% van de iets meer dan 4, 7 miljoen inwoners van Georgië is katholiek. Katholieke vakantiebestedingen zijn een belangrijke bijdrage tot de religieuze opvoeding. De Apostolische Administrator voor de Kaukasus, Monseigneur Giuseppe Pasotto, beschou
ACN-20140314georgia06123


Slechts 1% van de iets meer dan 4, 7 miljoen inwoners van Georgië is katholiek. Katholieke vakantiebestedingen zijn een belangrijke bijdrage tot de religieuze opvoeding. De Apostolische Administrator voor de Kaukasus, Monseigneur Giuseppe Pasotto, beschouwt juist deze activiteit als een van de belangrijkste taken van de Kerk in deze regio.

Leven van de kerk
De kinderen en jongeren, waarvan er velen maar weinig contact hebben met een katholieke parochie, leren hier het leven van de Kerk meer intensief kennen dan dat zij dat thuis zouden kunnen. Gebed en catechese, gezamenlijke activiteiten zoals kleine theater- en dansuitvoeringen, die de kinderen voorbereiden en filmvoorstellingen die de jongeren heiligen laten zien, die een voorbeeld kunnen zijn voor de jeugd, vullen het dagprogramma. Maar ook het verblijf in de natuur heeft een goede invloed op de kinderen, waarvan er een aantal uit moeilijke familieomstandigheden komt. Daarbij staan er ook nog excursies op het programma, bijvoorbeeld naar de grote waterval van het land of naar een meer.

Geliefde kampen
De vakantiekampen zijn zeer geliefd en er zijn veel meer belangstellenden dan plaatsen.
Kerk in Nood helpt met 24.000 euro, zodat 500 kinderen en 300 jongeren dit jaar aan de vakantiekampen kunnen deelnemen.

Projectcode: 445-20-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.