Katholiek-Orthodoxe vakantiekampen voor jongeren (Kazachstan)

Project
Kazachstan is met een oppervlakte van ongeveer 2,7 miljoen km² meer dan half zo groot als de gehele Europese Unie, maar er leven op deze oppervlakte maar 15 miljoen mensen. President Nursultan Nasarbajew, die al sinds jaren het land leidt, ziet zijn land
20090422kazakhstan008


Kazachstan is met een oppervlakte van ongeveer 2,7 miljoen km² meer dan half zo groot als de gehele Europese Unie, maar er leven op deze oppervlakte maar 15 miljoen mensen. President Nursultan Nasarbajew, die al sinds jaren het land leidt, ziet zijn land "als leidende natie in het voormalige Centraal-Azië van Sovjet-Rusland". Het woestijn-, steppen- en bergachtige gebied tussen de Kaspische Zee, Rusland en China speelt bij de export van de Centraal-Aziatische grondstoffenvoorraden dan ook een zeer belangrijke rol. Kazachstan is een van de landen met de grootste rijkdommen aan grondstoffen ter wereld en heeft rijke steenkolen-, ijzer-, en kopervoorraden. Rondom de Kaspische Zee liggen grote aardolie- en gasvoorraden. Ondanks deze rijkdom is de armoede van de bevolking groot.

Bloedig verleden
Bovendien gaan veel mensen gebukt onder het bloedige verleden uit de tijd van de deportaties door Stalin. Vanaf 1941 was het land één grote gevangenis met veel strafkampen, ontelbare verdrevenen van verschillende herkomst en ongeveer een miljoen Duitse krijgsgevangenen. De rampspoed van deze mensen was absoluut onvoorstelbaar. Veel katholieke priesters werkten in deze periode dapper ondergronds. Toch vielen er velen ten offer aan het geweld. Ook nu nog kampt de Katholieke kerk in Kazachstan met veel moeilijkheden. Waar je ook kijkt: drugsellende, geweld, verwaarloosde kinderen en bittere armoede die in schrijnende tegenstelling staan tot de rijkdom van de bodemschatten. Daarbij komen nog eens de moeilijke omstandigheden zoals de enorme afstanden en de bittere kou tot -45 C.

Samenwerking
De hoop van de bevolking neemt gestaag af, maar veel mensen zoeken een religieus houvast bij de Kerk. Dat is in Kazachstan vooral de Orthodoxe Kerk (ongeveer 44%), maar er is ook een aanzienlijk aantal katholieken (ongeveer 2%). De pastorale en socialen uitdagingen in een toenemend seculiere wereld zijn voor beide kerken dezelfde. Omdat samenwerking sterker maakt, hebben de Poolse pastoor Józef Trela, die sinds 1997 in Kazachstan werkt, en de orthodoxe priester Aleksandr Merinov zich aaneengesloten.
Pater Trela bedient de katholieke gemeenschap van de H. Maagd Maria, Koningin van de Rozenkrans in Semei (ook bekend als Semipalatinsk); Vader Aleksandr heeft de orthodoxe Gemeenschap van de H. Elias in Urdzhar onder zijn hoede. Samen zouden zij graag ongeveer 30 jongeren van hun respectieve gemeenschappen van 3 tot 10 augustus in Urdzhar willen verzamelen.

Luisteren en leren
De bedoeling is dat de jongeren elkaar leren kennen, iets over het geloof van de anderen horen, maar ook iets leren over de geschiedenis. Zo wordt bijvoorbeeld in Urdzhar de moderne martelaar Vissarion vereerd, die voor zijn geloof geleden heeft. Een van de onderwerpen zal ook de mystiek van de Oostelijke Kerk zijn, en vooral zullen zij bekend worden gemaakt met de Heilige Seraphim van Sarov. En altijd weer zal het onderwerp oecumene tijdens de discussie aan de orde worden gesteld. Gezamenlijke liturgische vieringen en gemeenschappelijk gebed moeten ook de nieuwe vriendschappen gaan versterken.

Vruchtbaar met uw medewerking
Deze bijeenkomst zal zeker vruchtbaar zijn, maar zonder onze hulp kan niet worden gegarandeerd dat zij door zal gaan. De jongeren betalen zelf de reiskosten – zo nodig met hulp van hun gemeenschappen -, maar levensmiddelen en materiaalkosten moeten nog worden gefinancierd.
Wij hebben 1500 euro beloofd en hopen op uw medewerking.

Projectcode: 351-20-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.