Katholiek jongerenwerk op islamitische eiland Basilan (Filipijnen)

Project
Hoewel de Filipijnse bevolking in grote meerderheid katholiek is, zijn er sommige gebieden waar de bevolking overwegend moslim is. Deze staan algemeen bekend als het "Autonome gebied in islamitisch Mindanao" en omvatten de eilanden Jolo, Basilan en Mindan
20060105Philippines007

Hoewel de Filipijnse bevolking in grote meerderheid katholiek is, zijn er sommige gebieden waar de bevolking overwegend moslim is. Deze staan algemeen bekend als het "Autonome gebied in islamitisch Mindanao" en omvatten de eilanden Jolo, Basilan en Mindanao. Dit zijn de gebieden waar de Abu Sayyaf-strijders – die zichzelf omschrijven als strijders voor de islam hoewel zij door internationale gemeenschap en de Filipijnse bevolking worden gezien als terroristen – zich schuil houden. Zij strijden voor de vestiging van een onafhankelijke islamitische staat en zij zijn verantwoordelijk voor verschillende terroristische en gewelddadige aanslagen tegen christenen en christelijke gebedshuizen, in een poging om de christenen te verdrijven uit wat zij de "islamitische" gebieden noemen. Er is zelfs een mortierbom op christelijke gebouwen gegooid. Herhaaldelijk zijn medewerkers van de Kerk ontvoerd en priesters zijn vermoord. Op het eiland Jolo hebben ze op 4 februari 1997 zelfs Bisschop Ben de Jesu vermoord op de trappen van zijn eigen kathedraal. Op 28 december 2000 werd de priester Benije Inocencio vermoord en in januari 2008 werd de priester Reynado Jesus Roda doodgeschoten. Op Kerstdag 2010 werden zeven mensen vermoord bij een bomaanslag op een katholieke kerk.

Op het naburige eiland Basilan zijn ook herhaaldelijk gewelddaden gepleegd. In september 2007 werd Bisschop Romulo de la Cruz van de apostolische prelatuur van Isabela gedwongen het eiland voor enige tijd te verlaten nadat hij was bedreigd. In deze apostolische prelatuur leven ongeveer 113.500 katholieken – ongeveer een derde van de totale bevolking.

De Katholieke Kerk is hier zeer actief vooral in het jeugdapostolaat. Aan de ene kant wordt eraan gewerkt het geloof van jonge katholieken te versterken door retraites en bezinningsdagen, cursussen over het katholieke geloof, catechese en gebedsbijeenkomsten. Aan de andere kant en tegelijkertijd is een van haar belangrijkste doelen de vreedzame co-existentie te bevorderen en te helpen het wederzijdse respect tussen de aanhangers van de verschillende godsdiensten te doen toenemen. Want de meeste moslims op het eiland zijn geen leden van Abu Sayyaf, maar gewone mensen waarmee het mogelijk is om in harmonie samen te leven. "Kerk in Nood" heeft al eerder geholpen en dit jaar zullen we dit belangrijke project opnieuw met een bijdrage van 8000 euro steunen.

Projectcode: 329-20-49

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.