Kardinaal Zen roept bisschoppen op tot meer moed

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De bisschop van Hong Kong, kardinaal Joseph Zen, heeft alle officiële Chinese bisschoppen opgeroepen om moedig te zijn en geen compromissen met het regime te sluiten, meldt AsiaNews.
cardinal-zen-200-x-250

De bisschop van Hong Kong, kardinaal Joseph Zen, heeft alle officiële Chinese bisschoppen opgeroepen om moedig te zijn en geen compromissen met het regime te sluiten, meldt AsiaNews.

In een artikel in het diocesane weekblad Gong Jiaobao roept hij de bisschoppen en priesters net zo moedig te zijn als Sint Stefanus, de eerste christelijke martelaar. Hij maant hen niet alsmaar toe te geven aan aanwijzingen van de staat die in strijd zijn met het geloof. "Lijden omwille van het geloof zal uiteindelijk de overwinning brengen ook al lijkt alles nu verloren."

In het artikel schetst de strijdbare kardinaal de ontwikkelingen die de katholieke Kerk in China de laatste twee jaar heeft doorgemaakt. Hij wijst op de ongeoorloofde bisschopswijdingen in 2006 waarbij "helaas" een aantal door het Vaticaan erkende bisschoppen uit angst aan deelnamen. Daarnaast spreekt hij over een "bundel van licht" die in 2007 begon te stralen na een bijeenkomst in het Vaticaan over China en na de brief van paus Benedictus XVI aan de katholieken van het land. In die brief zegt de paus dat de Chinees Patriottische Vereniging doelstellingen heeft die tegen het katholieke geloof indruisen. Daarmee doelde hij op pogingen autonoom bisschoppen te benoemen en het streven naar volkomen onafhankelijkheid van het Vaticaan.

Zen haalt scherp uit naar de viering in december van de vijftigste verjaardag van de eerste "autonome bisschopswijdingen" die van overheidswege werd gesponsord. Er valt niks te vieren, aldus kardinaal Zen, omdat de methode van "zelf-selectie" en "zelf-wijding" afkomstig was van de radicale krachten van links, die de paus beschouwden als vertegenwoordiger van het imperialisme. Deze denkwijze is nu volledig achterhaald, aldus Zen, nu China de dertigste verjaardag van de economische hervormingen viert en de radicale ideëen van destijds verwerpt.

"Katholieken dwingen tegen hun geweten in te handleen is een diepe belediging van de waardigheid van iedere Chinese burger en dat is niets om trots op te zijn of om te vieren. Deze viering laat zien dat degenen die de macht hebben niet op willen geven en ons grote vaderland de schande aandoen in dit opzicht achterlijk te blijven."

De kardinaal vraagt zich af of de op handen zijnde verkiezing van een nieuwe voorzitter van de Chinees Patriottische Vereniging en van de niet door het Vaticaan erkende Raad van Bisschoppen wel door de beugel kan. Beide voorzitters zijn in 2005 en 2007 overleden. Volgens AsiaNews suggereert Zen de bisschoppen de verkiezingen te boycotten omdat deze een belediging zou zijn voor de paus. ‘staat jullie geweten jullie werkelijk toe om dit te doen? Zal het Volk van God van jullie zulk gedrag accepteren?", besluit de kardinaal zijn artikel.

Bron: KN