Kardinaal sceptisch over onderhandelingen Heilige Stoel – China

dinsdag, 29 november 2016
Nieuws
Kardinaal Joseph Zen heeft zich opnieuw sceptisch uitgelaten over de onderhandelingen tussen China en de Heilige Stoel.
China_Kardinaal_Zen

Kardinaal Joseph Zen heeft zich opnieuw sceptisch uitgelaten over de onderhandelingen tussen China en de Heilige Stoel. Tijdens een bijeenkomst op 13 november was de emeritus-bisschop van Hongkong aan de pessimistische kant, meldt bisdomblad Sunday Examiner op zijn website. Het Vaticaan heeft enige speelruimte en enkele punten waarop het kan toegeven, stelde de kardinaal. Tegelijk waarschuwde hij de Vaticaanse onderhandelaars echter om niet verstrikt te raken in wat hij ‘kwade overeenkomsten’ noemt, in een haastige poging China tevreden te stellen.

Verontrust door berichten
Ook vertelde hij verontrust te zijn door allerlei positief getoonzette berichten in de media dat er een goede overeenkomst ophanden zou zijn tussen de twee partijen. Zen is van mening dat op dit kritieke moment verschillende standpunten gepresenteerd moeten worden om de berichtgeving gebalanceerd te houden.

De huidige tijd vraagt ook om veel gebed, ging hij verder, want terwijl “het onmogelijk is om een perfecte overeenkomst te hebben, kan er geen kwade worden gesloten”. Van dat laatste is volgens Zen bijvoorbeeld sprake als de niet door Rome erkende Bisschoppenconferentie van de Katholieke Kerk in China kandidaat-bisschoppen zou mogen voordragen. Het Vaticaan mag dan wellicht het recht behouden nee te zeggen tegen kandidaten, maar wordt in een passieve rol gedrongen, aldus Zen.

Betere optie
Hij betwijfelt of het Vaticaan in zo’n situatie aangedragen kandidaten kan blijven weigeren of zijn zegje kan hebben in een alternatieve voordracht, aangezien een voortdurende afwijzing of ruzie over kandidaten de betrekkingen zou schaden. Een betere optie is volgens hem om de paus kandidaat-bisschoppen te laten voordragen waarna Beijing hun benoeming goed kan keuren of af kan wijzen. Het Vaticaan zou dan geen voorgedragen priesters hoeven afwijzen en het zou Rome meer opties geven.

Zen vindt Vaticaans beleid zwak
Het Vaticaanse beleid blijft echter zwak, stelde Zen, die benadrukte noch paus Franciscus, noch diens voorganger Benedictus XVI te willen bekritiseren. Het beleid wordt, legde hij uit, vaker gemaakt en uitgevoerd door bureaucraten. Als voorbeeld noemde hij Benedictus’ brief aan de Chinese katholieken uit 2007. De bewoordingen werden volgens hem in de Chinese vertaling afgezwakt omdat Vaticaanse officials die hij niet met name noemde een beleid van appeasement voerden ten opzichte van Beijing.

Benoeming nieuwe bisschoppen
Sinds eind oktober is veel gesproken over een mogelijke overeenkomst tussen China en de Heilige Stoel, die volgens sommigen ophanden zou zijn. Centraal zou de benoeming van nieuwe bisschoppen staan, een van de voornaamste geschilpunten tussen beide partijen. Het benoemen van bisschoppen is een recht van de paus, maar China, dat godsdienst als een binnenlandse zaak, beschouwt dat als inmenging in haar eigen zaken.

Trouw blijven aan de paus
Kardinaal Zen noemde de vermeende overeenkomst zoals die in een aantal media werd beschreven eerder al “onacceptabel”. Ook vroeg hij zich eerder openlijk af of paus Franciscus met zijn Latijns-Amerikaanse achtergrond het communisme wel goed doorgrondt. Tegelijk hield hij de Chinese katholieken voor trouw te blijven aan de paus, ook al zou de Heilige Stoel een overeenkomst met Beijing sluiten.

Naaste adviseurs paus Franciscus
Kardinaal Zen zei volgens de Sunday Examiner de paus geschreven te hebben over zijn zorgen. Hij vraagt zich echter af of hij gehoord zal worden. Volgens Zen lijken de naaste adviseurs van de paus, onder wie kardinaal-staatssecretaris Parolin, de appeasement-theorie te steunen. Die opmerking doet denken aan een recente analyse van AsiaNews-hoofdredacteur Bernardo Cervellera. Hij schreef dat in het Vaticaan besloten zou zijn niet langer te luisteren naar kardinaal Zen, die een fel criticaster van het Chinese regime is. (Bron: Katholiek Nieuwsblad – Sunday Examiner)