Kardinaal Kenia: "De terroristen wonen onder ons"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Na de moordpartij op 148 christenen in de universiteit van de Keniase stad Garissa roept kardinaal John Njue, aartsbisschop van Nairobi, op tot nationale saamhorigheid. De kardinaal deed de oproep op woensdag 8 april in het Chiromo-mortuarium in Nairobi,

Na de moordpartij op 148 christenen in de universiteit van de Keniase stad Garissa roept kardinaal John Njue, aartsbisschop van Nairobi, op tot nationale saamhorigheid. De kardinaal deed de oproep op woensdag 8 april in het Chiromo-mortuarium in Nairobi, waar de stoffelijke resten van de slachtoffers heen waren gebracht.

In zijn toespraak, waarvan Kerk in Nood een kopie heeft ontvangen, noemt kardinaal Njue het in en in triest dat veel jonge Kenianen zijn geradicaliseerd en opgehitst, om tegen hun eigen medeburgers terreurdaden te begaan. Hij verwees daarmee naar berichten in media dat vijf Kenianen tot de verdachten behoren. Zij werden na de aanslag gearresteerd op verdenking de aanvallers van wapens te hebben voorzien. Eén van de vier door de politie gedode terroristen werd volgens de berichten geïdentificeerd als de zoon van een districtchef in het noordoosten van Kenia.

Kardinaal Njue zei verder: "De religieuze leiders moeten stoppen om haat tegen mensen te zaaien die hun religie en geloof niet delen. In plaats daarvan moeten ze erkennen, dat iedereen in het bestaan van een hoger wezen gelooft. Iedereen heeft een recht op leven en vrijheid van geloofsuiting. Daarom mag niemand ongelovig genoemd worden."

Hij verzocht de regering dringend om zorg te dragen voor de veiligheid van alle mensen in alle delen van het land en riep tevens alle Kenianen op om oplettend te zijn en informatie over verdachte personen in hun omgeving door te geven. "Het is spijtig dat er terroristen in ons land wonen die we niet aan de bevoegde instanties melden."

De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab doodde op Witte Donderdag 148 studenten en medewerkers van de universiteit van Garissa in het noorden van Kenia en verwondde 80 mensen. Volgens ooggetuigen selecteerden de terroristen gericht christelijke studenten als slachtoffers. De gruwelijke aanslag op christelijke studenten is nu al de derde terreuraanslag van Al-Shabaab tegen christenen in Kenia in de laatste paar maanden. In december 2014 gingen Al-Shabaab strijders tekeer in een steengroeve in Kormey in het noorden van Kenia. Daar scheidden ze islamitische arbeiders van de anderen en vermoordden 36 mensen, vooral christenen. Een maand ervoor hielden ze een bus aan waarbij 28 niet-moslims werden gedood. Met het oog op het groeiend aantal terreuraanslagen verzocht John Kardinaal Njue de Keniaanse regering en veiligheidsinstanties dringend noodplannen voor scholen en universiteiten te ontwikkelen. "We moeten ons afvragen hoe goed we zijn voorbereid op deze terreuraanslagen"

De situatie in Garissa is volgens bisschop-coadjutor van het bisdom van Garissa, Joseph Alessandro, "zeer gespannen" sinds de aanslag op Witte Donderdag. Hij verklaart dat maar weinig mensen de straat durven op te gaan. De veiligheidsmaatregelen voor kerken en het bisschoppelijke paleis zijn streng. Na de moordpartij in de ochtend zijn in Garissa de liturgieën van Witte Donderdag afgelast. Volgens Alessandro hebben priesters in Garissa op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag met een aantal gelovigen missen gevierd. Op zondag was de kathedraal van Garissa weer vol. De mensen "hadden hun angst overwonnen", aldus de bisschop-coadjutor .

Bisschop Alessandro wees op de nauwe betrekkingen tussen christelijke en islamitische geestelijken in Garissa. "In de ochtend van Stille Zaterdag kwam de voorzitter van de centrale raad van moslims in Kenia onder begeleiding van een imam naar ons toe om zijn solidariteit met ons te tonen." Volgens de bisschop zijn er initiatieven voor een dialoog tussen de geloven in Kenia. Katholieke scholen zijn bijvoorbeeld open voor islamitische kinderen en de door de kerk aangeboden humanitaire hulp is er voor iedereen.

De republiek Kenia is ongeveer zestien keer zo groot als Nederland en heeft in verhouding maar weinig inwoners. Vijfentachtig procent daarvan zijn christenen en slecht tien procent moslims. Als uitzondering geldt het oosten van Kenia, waar Garissa ligt. In deze regio, die aan Somalië grenst, zijn de moslims in de meerderheid. In Somalië vormen moslims 99,8 procent van de bevolking. Daar plannen aanhangers van Al-Shabaab, een islamitische militante beweging die nauwe banden heeft met Al Qaida, hun terreuraanslagen.

"Kerk in Nood" steunt het werk van de katholieke kerk in Kenia in 2014 met 900.000 euro. Deze financiële steun komt ten goede aan kerkelijke bouwprojecten, bestaanshulp en opleiding voor priesters, monniken en nonnen en de aankoop van voertuigen voor pastorale zorg.