Kardinaal Bagnasco klaagt geweld Midden-Oosten aan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Italiaanse Kerk heeft nauwe banden met Syrië en het hele Midden-Oosten, vooral met het Heilig Land, dat al veel te lang in geweld en angst leeft. Dat heeft...

De Italiaanse Kerk heeft nauwe banden met Syrië en het hele Midden-Oosten, vooral met het Heilig Land, dat al veel te lang in geweld en angst leeft. Dat heeft kardinaal Angelo Bagnasco, voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie, gezegd. De kardinaal besprak Italiaanse kwesties, maar wijdde ook een groot deel van zijn speech aan de internationale situatie.

Het eerste punt dat Bagnasco noemde was de trend van individualisme, die groepen en mensen aantast. "Dit is zichtbaar op het internationale vlak in open en voortdurende discriminatie en intolerantie. In te grote delen van de wereld komt geweld, niet alleen tegen Christenen, voortdurend voor en blijkt zelfs te intensiveren. God wil dit niet en de internationale gemeenschap blijft weifelen door te doen alsof men het niet zien. Tegen de vele broeders en zusters die vervolgd worden wegens hun geloof, beloven wij onze nabijheid in gebed en op welke wijze van solidariteit dan ook."
"Een woord van oprechte nabijheid richt ik tot Syrië", zei de kardinaal, "in het bijzonder wegens de 100.000 doden in de strijd en de 2 miljoen vluchtelingen en de hele bevolking die al zo lang geweld en angst te verduren heeft.’

"De Heilige Vader heeft herhaaldelijk opgeroepen de weg van onderhandeling en dialoog te kiezen. Hij nodigde gelovigen uit tot vasten en gebed voor vrede in gerechtigheid . Deze aansporing werd niet alleen opgevolgd door katholieken en Christenen, maar ook door aanhangers van andere religies en niet-gelovigen. Dat de Heer wijsheid schenkt aan leiders van staten, die weten dat oorlog geen vrede brengt, maar leidt tot nog meer geweld, haat en wraak. De paus deed ook een beroep op de rijke landen de wonden van vele staten in ogenschouw te nemen en niet weg te kijken, zoals in de parabel van de Barmhartige Samaritaan gebeurde. Dit gaat over gerechtigheid en solidariteit, evenals intelligentie. Hoe lang moet deze onevenwichtigheid en dit lijden nog duren?"

Bron: AsiaNews
Foto: www.volkskrant.nl