Kapel en logeerkamer voor Zusters clarissen in Magangue (Columbia)

Project
Assisi in het jaar 1212. Een jong mooi meisje verlaat heimelijk haar welgestelde ouderlijk huis. De zekerheid, geborgenheid, rijkdom, alle comfort laat zij achter zich, om haar hele leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan haar bruidegom, Jezus Ch
20120808colombia009

Assisi in het jaar 1212. Een jong mooi meisje verlaat heimelijk haar welgestelde ouderlijk huis. De zekerheid, geborgenheid, rijkdom, alle comfort laat zij achter zich, om haar hele leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan haar bruidegom, Jezus Christus, te schenken. Zij is in vuur en vlam geraakt van de idealen van de heilige Franciscus van Assisi, haar geestelijke leider, metgezel en broeder in de Heer. Chiara Offreduccio di Favarone, zo heette het meisje, stelde haar familie voor het fait accompli: zij laat haar haren afscheren en overtuigt haar verwanten zo, dat zij onherroepelijk gekozen heeft voor een leven als radicale volgeling van Christus. Het was destijds wel niet zo ongewoon dat een meisje in het klooster ging, maar een jonge vrouw uit een adellijke familie leefde in een kloosterorde een leven dat was aangepast aan haar stand. Kiezen voor een leven in bittere armoede, dat was iets nieuws en ongehoords. Al spoedig sloten zich andere jonge vrouwen bij haar aan. Zelf werd zij in de hele wereld later beroemd als de Heilige Clara van Assisi, de stichteres van de Clarissen. Het bijzondere van de orde die ze stichtte, was dat niet alleen de zusters individueel van alle wereldlijke bezittingen afzagen, maar dat ook de gemeenschap als geheel arm was en niets bezat.

In de hele wereld zijn er tegenwoordig zusters die het ideaal van de heilige Clara nastreven. Zij wijden zich in de eerste plaats aan de eeuwigdurende aanbidding van het Allerheiligst Sacrament des Altaars.

Al in 1573 komen ze ook naar Columbia. De orde verspreidt zich pijlsnel: enkele jaren later waren er al 40 kloosters! Enkele van deze kloosters bestaan nog, andere zijn er niet meer, maar daarvoor in de plaats zijn weer nieuwe gesticht. Zo werd bijvoorbeeld in 1997 een nieuwe kloostergemeenschap opgericht in Magangue in het Noorden van Columbia. De Clarissen zijn begonnen met negen zusters, nu zijn er 14 zusters en drie jonge postulanten.

De zusters leven van het werk van hun handen en van de giften van goede mensen. Ze naaien en borduren liturgische gewaden, bakken hosties, verbouwen groenten, telen varkens en kalkoenen en produceren gebak voor de verkoop. Zo kunnen ze net het hoofd boven water houden.

De zusters werden eerst provisorisch ondergebracht. In 2003 werd eindelijk met de bouw van een nieuw klooster begonnen. Nu mist het klooster alleen nog een echte kapel. Momenteel gebruikt de gemeenschap een gemeenschapsruimte die voor het getijdengebed, de aanbidding en de H. Mis niet goed geschikt is. Bovendien nemen steeds meer gelovigen aan het gebed en de vieringen deel en voor hen is er in de zaal veel te weinig ruimte. Daarnaast zijn er ook logeerkamers nodig, want veel mensen zijn erin geïnteresseerd bezinningsdagen in het klooster door te brengen. De levenswijze van de zusters die een streng en verborgen leven lijden van gebed en boete, straalt naar buiten uit en dat trekt mensen aan. Maar zelfs de priester die de retraites houdt, moet bij bekenden in de stad logeren, omdat het klooster geen gasten kan onderbrengen.

De zusters hebben zich met een verzoek om steun tot "Kerk in Nood" gericht, en wij hebben hun 20.000 euro voor de bouw van een kapel en enkele logeerkamers beloofd.

Projectcode: 214-06-19

Dit project is een voorbeeld van wat "Kerk in Nood" doet. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project worden besteed om het pastorale werk van "Kerk in Nood" mogelijk te maken.