Kapel en bezinningsruimte afkickboerderij Uruguay

Project
Dertig jaar geleden werkte pater Hans Stapel in een volkswijk in de stad Guaratnguetã in Brazilië. Alle soorten van sociale problematiek lagen letterlijk op de stoep. Een jonge parochiaan liet zich door de verkondiging van pater Hans inspireren en zocht c
20101117uruguay01

De Adventsactie is de nieuwe jaarlijkse actie van de katholieke kerk in Nederland. De Adventsactie vraagt in de tijd voor Kerstmis (28 november tot en met 24 december) aandacht en financiële steun voor het kerkelijk ontwikkelingswerk. Kerk in Nood neemt met vier projecten deel aan de Adventsactie. U kunt de Adventsactie ondersteunen met een directe gift. Het rekeningnummer is: 65.31.00.000 ten name van Adventsactie, Den Haag. Voor meer informatie over alle projecten: www.adventsactie.nl.

Dertig jaar geleden werkte pater Hans Stapel in een volkswijk in de stad Guaratnguetã in Brazilië. Alle soorten van sociale problematiek lagen letterlijk op de stoep. Een jonge parochiaan liet zich door de verkondiging van pater Hans inspireren en zocht contact met een groep drugsverslaafde jongeren die zich in zijn beurt ophielden. Met kleine gebaren, wat voedsel en praktische hulp, maar vooral ongeveinsde aandacht en liefde wist Nelson Santos Giovanelli het vertrouwen van deze zwaar beschadigde jongeren te winnen. Uiteindelijk kwam het ertoe een leefgroep te stichten met als doel het Evangelie te vertalen naar het dagelijks leven en zelf in hun levensonderhoud te voorzien.

Uit dit begin zijn (vooral) in Latijns Amerika vele groepen gevolgd. Drugsverslaafden leven met elkaar in een hechte gemeenschap waarin zij hun kracht vinden bij God, onvoorwaardelijk vertrouwen en openheid naar elkaar en samen (hard) werken. De begeleiders zijn dikwijls zelf ex-verslaafden, een priester is hun (geestelijk) raadsman. De afkickers komen iedere morgen bij elkaar in hun woongroepen, lezen een stuk uit de Bijbel en kiezen één woord voor de dag. Dat woord nemen ze mee als een oproep en een belofte om een dag mee bezig te zijn. ‘s Avonds komt de woongroep opnieuw bij elkaar en wisselt dan uit hoe dat ene woord hen de dag heeft beziggehouden, waar ze tegen aanliepen en welke stap vooruit kon worden gemaakt.

De jongeren zijn elkaar onderling tot steun en zijn solidair als het mis dreigt te gaan. De begeleiders kennen de processen, vinden hun kracht in hun persoonlijke ervaring en hun gebed en zijn kampioenen in geduld. Het enige dat niet getolereerd wordt is drank of drugsgebruik of seksuele relaties. Het resultaat is dat de jongeren zich door een moeilijke strijd van meestal een jaar heen weten te slaan en als nieuwe mensen, vrij van hun angsten, verslavingen en alles wat daarmee samengaat het leven herwinnen. Kern van de pleisterplaatsen van hoop, zoals deze groepen genoemd worden, is de combinatie van zinvinden (God als kracht in je leven (her)ontdekken, onvoorwaardelijke acceptatie en verantwoordelijkheid in werk en zorg voor de anderen. Vierentachtig procent van alle jongeren blijft drugsvrij.

Voor een nieuwe Pleisterplaats van Hoop in Uruguay is gevraagd om een kapel te bouwen. Een plaats voor God, voor bezinning, gebed, samenkomst. God (her)ontdekken is essentieel om een nieuw levensfundament te leggen. Uit het gelovige initiatief van één jongere is een netwerk van groepen voortgekomen die zoveel leven en hoop hebben gebracht. Met Kerk in Nood dragen we samen de kosten voor een huis van Geloof in deze plaats van Hoop. We gaan voor 25.000 euro.