Kameroen: "Wat tijdens de aanslagen in Parijs is gebeurd, beleven we hier iedere dag."

donderdag, 03 september 2015
Nieuws
De terreur van Boko Haram breidt zich alsmaar uit in Noord-Kameroen. In een document gezonden aan Kerk in Nood, beklaagt Mgr. Bruno Ateba bisschop van Maroua-Mokolo (Kameroen) zich over de geringe aandacht.
20150501cameroen01

In een document gezonden aan Kerk in Nood, beklaagt Mgr. Bruno Ateba bisschop van Maroua-Mokolo (Kameroen) zich over de geringe aandacht die de internationale gemeenschap besteedt aan de terroristische activiteiten van de beweging Boko Haram in het noorden van Kameroen aan de grens met Nigeria. "Wat in Parijs tijdens de aanslagen is gebeurd, beleven wij hier iedere dag, maar niemand in de wereld praat er over." De ogen van de wereld zijn eerder op het Midden-Oosten gericht.

 

Ontvoerd en vermoord

En toch, alleen al in zijn bisdom, zijn in de laatste drie maanden van 2014, twee medewerkers, drie catechisten en meer dan dertig andere christenen om het leven gebracht. Daar komen nog talloze ontvoeringen bij.

 

Moslims

Niet alleen Christenen worden getroffen door de terreur, maar ook onder Moslims vallen vaak slachtoffers. Op meerdere plaatsen, zijn moskeeën in brand gestoken en is bij imams de keel doorgesneden, omdat zij de opdrachten van Boko Haram niet wilden uitvoeren. De Kameroense moslim gemeenschap keert zich sedert december 2013 steeds duidelijker tegen Boko Haram, en ontzegt de groep iedere aanspraak "op moslim inspiratie". Het gebeurt vaak dat Moslims bedreigde Christenen helpen.

 

Salafistisch

In de loop van de laatste drie decennia heeft zich in de Islam van het noorden van Nigeria en Kameroen een verandering voltrokken. Deze heeft te maken met een salafistische / wahabitische invloed die krachtig wordt gesteund door Saoedi-Arabië en sinds kort ook door Qatar. Steeds meer studenten krijgen een opleiding in Saoedi-Arabië, Soedan en Niger. "Laten we niet vergeten dat het juist deze Saoedische islam is die de terroristische monsters Al-Qaida, Al-Nusra, Islamitische Staat en Boko Haram in het leven heeft geroepen en tot wasdom gebracht¦", zo staat te lezen in dit document. Toch, "is de wind van hervorming die bezig is het gezicht van de islam in onze regio te veranderen, nog geen radicaal islamisme. Het reformisme wordt pas radicaal islamisme wanneer het een duidelijk omschreven, politiek doel voor de islamitische samenleving aanvaardt. In Noord-Kameroen is de moslim gemeenschap wars van een politiek plan om aan onze regio een islamistische samenleving dwingend voor te schrijven. Steeds vaker vinden er interreligieuze ontmoetingen, tussen Christenen en Moslims plaats. "wij zijn met hen in lijden vereend", schrijft de bisschop.

 

Corruptie

In het verleden hebben dorpen in het noordelijk grensgebied tussen Kameroen en Nigeria al gediend als terugval bases voor Boko Haram, waar de terroristen een veilig heenkomen kunnen zoeken en uit handen blijven van het Nigeriaanse leger. Geleidelijk aan zijn steeds meer gesmokkelde wapens in de regio gesignaleerd. Bovendien heeft Boko Haram misbruik gemaakt van de aanloop tot de verkiezingen om op frauduleuze wijze aan Kameroense paspoorten te komen, waarmee zij controles kunnen omzeilen en ongehinderd in Kameroen verblijven. Dat veel plaatselijke politieagenten corrupt zijn en tegen betaling van soms zeven maal het officiële tarief, valse identiteitspapieren afgeven, is een punt van grote zorg, want het betekent dat "ongewenste individuen het land kunnen binnenkomen".

 

Terreur

De eerste aanwijzingen van een op handen zijnde terreur, waren de ontvoering van een Frans gezin in februari 2013 en van de Franse priester Georges Vandenbeusch in november van datzelfde jaar. Aanslagen hebben sedert juli 2014 vrijwel dagelijks plaats gevonden, terwijl in de periode tussen 24 december 2014 en 8 januari 2015 er geen dag voorbij is gegaan waarop "de rust niet werd verstoord". Zwaar bewapende mannen, met drieën of vieren rondrijdend op een motor, "zaaien paniek" in de streek. Opmerkelijk is "een zeker professionalisme" bij de strijders. Het gebruik van mijnen sedert eind oktober, is het signaal geweest voor een nieuwe fase in de terreur van Boko Haram, omdat dit wapen de Kameroense troepen een gevoelige, morele slag heeft toegebracht.

 

Kinderen

Een groot probleem is het ronselen door Boko Haram van kinderen en jongeren tussen de 5 en 15 jaar. De terroristen bieden de families soms geld voor deze kinderen, maar vaak nemen ze hen met geweld mee om ze te gebruiken als "kanonnenvlees", vervolgt de bisschop. Uit gegevens van december 2014 blijkt dat in enkele maanden tijd, tweeduizend Kameroense kinderen en jongeren door Boko Haram met geweld zijn ontvoerd. Onder de jongeren zijn ook meisjes.

 

Schedels

De infrastructuur van de betrokken streek, die een van de armste van Kameroen is, heeft zwaar geleden. Als gevolg van de terreur, zijn meer dan 110 scholen en 13 ziekenhuizen gesloten en is een aantal politieposten verwoest. Voort hebben, alleen al in het bisdom Marou-Mokolo meer dan 55.000 mensen de vlucht genomen. Velen hebben onderdak gevonden bij vrienden of verwanten, maar meer dan 22.000 zijn aangewezen op de open natuur. De toestand in Amchidé, waar alle inwoners na enkele aanslagen van Boko Haram de vlucht hebben genomen, is bijzonder zorgwekkend. Het pastorale werk van de parochie is, voorlopig, geheel tot stilstand gekomen. De kapel is door brand verwoest en volgens sommige ooggetuigen liggen er menselijke schedels op straat. Bij de gevluchte plaatselijke bevolking, voegen zich ook nog eens tienduizenden ontheemden uit Nigeria die ook trachten te ontkomen aan het geweld van Boko Haram.

 

Oproep

Mgr. Ateba, bisschop van Maroua-Mokolo richt een oproep tot de internationale gemeenschap: "thans doen wij een dringend beroep op u voor aandacht, gebed en hulp. Help ons een einde te maken aan dit onnoemelijke geweld dat ons iedere hoop op een betere toekomst ontneemt en het werk van meerdere generaties, innig samenwerkende gelovigen vernietigt".

"Intussen zien wij met bewondering hoe, ondanks angst en gevaar, veel christelijke gemeenschappen, bijeen blijven komen om samen te bidden, als brandende kaarsjes in de nacht".

 

Bouw van een zaal

Met € 14.900 zou Kerk in Nood kunnen helpen met de bouw van een grote zaal waarin de huidige 5.200 katholieke vluchtelingen uit het kamp Minawao bijeen zouden kunnen komen om te bidden, de mis bij te wonen en pastorale zorg te ontvangen.