Kameroen: terreur Boko Haram bereikt steden

vrijdag, 11 september 2015
Nieuws
ACN-20150908-29771

De zelfmoordaanslagen die in juli in de stad Maroua meer dan 30 doden eisten, heeft de bewoners van Kameroen danig schrik aangejaagd. De zondagmis gaat nu gepaard met draconische veiligheidsmaatregelen. Slechts langzaam normaliseert de toestand zich. De bisschop van Maroua-Mokolo, mgr. Bruno Ateba, is desondanks vol vertrouwen. Hij rekent op gebed en dialoog tussen christenen en moslims.

 Voor miljoenen katholieken in Europa is het de gewoonste zaak van de wereld, maar voor de bisschop van het Kameroenese bisdom Maroua-Mokolo, Mmgr. Bruno Ateba, is het iets waar hij vurig voor bidt: gewoon de zondagmis in de kerk te kunnen vieren, zonder angst voor aanslagen. Tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van Kerk in Nood in Königstein (Duitsland) vertelde de 50-jarige bisschop dat hij iedere zondag meerdere missen in de open lucht opdraagt. Dat gebeurt, weer of geen weer, voor meer dan 3000 gelovigen. Iedere keer vormt zich een menselijke keten om de verzamelde gelovigen; wie de mis wil bijwonen moet eerst langs strenge veiligheidscontroles. Ondanks de terreur, blijven de gelovigen van Maroua opgewekt. “Wij dansen en zingen graag tijdens de mis”, zegt Mgr. Ateba. Die blijde stemming is er altijd. “Want de Heer is onze herder”.

Twee brandhaarden
De zelfmoordaanslagen van juli waren verschrikkelijk. Bij de terroristische aanslag in Maroua vielen meer dan dertig doden en honderden gewonden. De afschuw is nog verergerd door de wetenschap dat het waarschijnlijk jonge meisjes waren die de aanslagen pleegden: onder dwang van Boko Haram verborgen zij bommen onder hun boerka en lieten deze in de menigte ontploffen. “Voor ons leek het op een Goede Vrijdag”, zegt Mgr. Ateba. “Maar we verliezen de hoop niet”.

Kameroen ligt tussen twee van de grootste brandhaarden in Afrika: Nigeria en de Centraal Afrikaanse Republiek. Nigeria, waar de terroristische beweging Boko Haram buitengewoon wreed te werk gaat, ligt slechts 60 km van de provinciale hoofdstad Maroua. De bevolking van de grensstreek en de provinciale hoofdstad is volgens de bisschop getraumatiseerd en bevreesd voor nieuwe aanslagen. Vorige week sloeg Boko Haram opnieuw toe: op een druk bezochte markt bliezen twee vrouwen zich op, wat een bloedbad tot gevolg had.

Vluchtelingenkamp
Volgens mgr. Ateba zijn meer dan honderdduizend mensen in Kameroen op de vlucht: 52.600 mensen, voornamelijk afkomstig uit het door crisis geteisterde Nigeria, zijn ondergebracht in het vluchtelingenkamp van de Verenigde Naties in Minawao (40 km buiten Maraua). Ook zijn meer dan 50.000 Kameroenezen in eigen land voor Boko Haram op de vlucht. Velen hebben onderdak gevonden bij familie of in openbare gebouwen. De Kameroenese bisschop heeft de buitenlandse missionarissen uit de grensstreken weggeroepen. “Mensen met een blanke huid lopen teveel gevaar”, lichtte hij toe aan Kerk in Nood. Noord Kameroen moet het vooral hebben van toerisme. Maar toeristen komen er niet meer sinds Boko Haram de streek onveilig maakt. “We weten werkelijk niet wat we moeten doen”, zo vat hij de gevoelens samen van de mensen die van het toerisme afhankelijk zijn.

Met de grootschalige aanwezigheid van militairen en politieagenten wordt op het ogenblik een zekere rust gehandhaafd. Maar echte vrede is er nog niet. Daarom richt mgr. Ateba zijn oproep tot de internationale gemeenschap: “Help ons vrede te bewaken. We kunnen niets als er geen vrede is. De internationale gemeenschap beschikt over alle middelen om een einde te maken aan de terreur van Boko Haram.”

Gebed en waakzaamheid
In een brief waarmee hij zich half augustus tot alle gelovigen van zijn bisdom richtte, riep de bisschop op tot gebed en waakzaamheid. “Het is voor onze veiligheid van belang dat we met de autoriteiten samenwerken. Iedereen die te maken krijgt met een onbekende, moet op zijn hoede zijn. Verdachte personen moeten onverwijld bij de politie worden aangegeven.” Dat is vooral van belang in de grensstreek, waar op veel plaatsen de grens niet duidelijk gemarkeerd is. Leden van de Kanuristam wonen vaak op de grens: “Zij hebben één kamer in Nigeria en een andere in Kameroen. Voor de terroristen van Boko Haram is het een peulenschil om ons land binnen te komen.”

Hoe moeten we een einde maken aan de terreur van Boko Haram? Voor Mgr. Ateba is het duidelijk: het belangrijkste is gebed. Op de tweede plaats komt dialoog tussen Christenen en moslims. In Kameroen, waar 70% van de 20 miljoen inwoners Christen is, geniet de katholieke Kerk een goede reputatie. Veel moslims gaan bij ziekte naar een katholiek zorgcentrum en sturen hun kinderen naar katholieke scholen. Mgr. Ateba heeft een gebed om vrede geschreven. Het wordt in alle missen van zijn bisdom voor de slotzegen gebeden.

Hulp aan de Kerk
In 2014 heeft Kerk in Nood het pastorale werk in Kameroen met meer dan 1.130.000 euro gesteund. Mgr. Ateba is daar zeer erkentelijk voor. Al jarenlang steunt Kerk in Nood het bisdom Maroua-Mokolo bij de opleiding van seminaristen en priesters. Bij het vluchtelingenkamp in Minawao is met hulp van Kerk in Nood een ruimte ingericht waar katholieke vluchtelingen samen kunnen bidden en de Mis bijwonen. Een ander groot project waarvoor Kerk in Nood geld heeft vrijgemaakt, betreft een plan dat Mgr. Ateba bijzonder ter harte gaat: de bouw van een kathedraal in Maroua. De funderingen liggen er al. Alleen de muren hoeven nu nog maar te worden opgetrokken.

Helpt u mee? Via deze website kunt u makkelijk en veilig online doneren en aangeven welk project u in het bijzonder ter harte gaat. Ook nodigen we u graag uit een kaarsje op te steken in onze online-kapel.