fbpx

Kamerleden vragen om actie bescherming christenen

woensdag, 08 maart 2017
Nieuws
Kamerleden van de drie christelijke partijen en VVD en PVV hebben minister Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken gevraagd de Egyptische president al-Sisi “op te roepen er inderdaad ook alles aan te doen om de christenen in Egypte te beschermen”.
ACN-20161216-49340-Aanslag-Cairo

De Kamerleden Voordewind (CU), Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD), Knops (CDA) en De Roon (PVV) doen dit in schriftelijke vragen aan de minister naar aanleiding van de recente moorden op christenen in de Sinaï-woestijn.

Honderden kopten op de vlucht
Daar werden in de afgelopen maand ten minste zes koptische christenen vermoord. Honderden kopten zijn inmiddels op de vlucht geslagen uit angst slachtoffer te worden van terreuraanvallen. Zij deden dit nadat binnen enkele dagen drie kopten waren vermoord. Eerst werd een zestigjarige man doodgeschoten en diens zoon levend verbrand. Een dag later werd een veertigjarige man doodgeschoten.

Video: meer aanvallen op christenen Egypte
Kort daarvoor had een aan Islamitische Staat gelieerde terreurgroep in de Sinaï in een videoboodschap laten weten dat er meer aanvallen zouden volgen op de christelijke minderheid in Egypte. Op 11 december 2016 vielen bij een zelfmoordaanslag op een koptische kerk in Cairo al 26 doden.

‘Christenen nog steeds niet veilig in Egypte’
CU-Kamerlid Joël Voordewind zegt: “Christenen zijn nog steeds niet veilig in Egypte en krijgen steeds meer te maken met geweld en verdrukking. De Egyptische overheid moet er alles aan doen om hen te beschermen tegen islamitisch geweld en ik wil dat minister Koenders die boodschap overbrengt. Ook in internationaal verband moet hier aandacht voor zijn en moet bescherming van christenen op de agenda komen.”

De Kamervragen
De vragen die de vijf Kamerleden stelden aan minister Koenders:

  1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat zeven christenen zijn vermoord door Isis in de Sinaï tussen 30 januari en nu, waaronder 1 via onthoofding en 1 levend verbrand en dat hierdoor inmiddels ruim 600 christenen de Sinaï zijn ontvlucht?
  2. Erkent u met ons dat blijkbaar de veiligheid van christenen in Noord Sinaï niet meer gegarandeerd kan worden door de Sisi-regering in Caïro, aangezien zelfs een legerofficier tegen de christenen gezegd zou hebben dat zij Noord-Sinaï moesten verlaten?
  3. Bent u bereid in uw bilaterale contacten met de Egyptische regering uw zorgen uit te spreken over de gerichte aanslagen op christenen in de Sinaï?
  4. Bent u tevens bereid, mogelijk ook in internationale gremia, president Sisi, die overigens een van de weinige Arabische leiders is die oog heeft voor de christelijke minderheid, op te roepen er inderdaad ook alles aan te doen om de christenen in Egypte te beschermen?
  5. Heeft de levering van radar aan schepen voor de Egyptische marine er naar de mening van de Nederlandse regering voor gezorgd dat de Egyptische strijdkrachten de situatie in de Sinaï beter kan volgen? Zo ja, hoe blijkt dat?

Bron: Katholiek Nieuwsblad