"Jullie liefde troost ons"

woensdag, 13 april 2016
Nieuws
Ondanks het staakt-het-vuren, blijft het leven voor de christenen in Aleppo moeilijk – Kerk in Nood steunt nu daarom een project dat het dagelijkse leven van de mensen wil verbeteren.
Syria-Aleppo-Franciscans

Door Oliver Maksan

Het conflict in Syrië gaat in de maand maart zijn zesde jaar in. De wapenstilstand en de vredesgesprekken in Genève tussen de strijdende partijen 160405 syria_bombinghebben voor het eerst een sprankeltje hoop gewekt dat het lijden van honderdduizenden snel beëindigd kan worden. Voorlopig kan échte veiligheid en vrede voor de mensen niet gewaarborgd worden, ook niet in de fel bestreden stad Aleppo.

Pater Ibrahim, een franciscaanse priester die in de Rooms-katholieke parochie werkt, sprak daarover in een interview met Kerk in Nood internationaal. “Ook al wordt er voor het ogenblik veel over de wapenstilstand gesproken, toch is men opnieuw beginnen bombarderen in de wijken die onder controle staan van het geregelde leger. Dat zijn nu precies die wijken waar de christenen van Aleppo wonen.” Toch wanhoopt pater Ibrahim niet. “Laten we de Heer danken voor de positieve dingen die gebeuren en laat ons hopen dat de wapenstilstand, die gerespecteerd wordt door een deel van de milities en gewapende groepen, zal standhouden.”

Verarmde gemeenschap
Zelfs als de wapens volledig zouden zwijgen, zo gelooft pater Ibrahim, dan nog zou het dagelijkse leven van de mensen allesbehalve gemakkelijk zijn. “De toestand van onze mensen in Aleppo is gemakkelijk uit te leggen. Van alle gezinnen in de Syrische steden, zitten de gezinnen van Aleppo in de slechtste papieren”, zei hij. Hij rekende het hardop voor ons uit: “Volgens een recent onderzoek heeft elk gezin in Aleppo 17.000 Syrische pond nodig om rond te komen. Dat is het minimum dat je nodig hebt om de meest essentiële zaken aan te schaffen: elektriciteit, water, gas.” Toch zijn er mensen die dat zelfs niet hebben. “Van onze 600 gezinnen, leven er meer dan 250 in extreme armoede met een maandelijks inkomen van minder dan 25.000 Syrische pond.” Dat betekent volgens pater Ibrahim dat ze niet in staat zijn voldoende voeding te kopen om menswaardig te kunnen leven. De gevolgen zijn vaak verwoestend: “Vijftien parochianen werden onlangs naar de kliniek gebracht en kregen verschillende liters bloed toegediend omdat ze op sterven na dood waren als gevolg van de ondervoeding.”

De meesten – op enkele uitzonderingen na – hebben het hard te verduren. “Volgens onze gegevens zijn slechts vijf van de 600 gezinnen in onze Latijnse parochie welgesteld, terwijl de rest kampt met armoede. Veel van de begoede gezinnen zijn de laatste vijf jaren van oorlog arm geworden en vragen nu openlijk om hulp.” De harde jaren laten diepe littekens na. “Het is schrijnend te zien hoe industriëlen die honderdduizenden dollars opstreken, nu berooid zijn. Ze verloren al hun bedrijven met machines en kantoorgebouwen. Het enige dat hen nu nog rest zijn schulden bij de bank die ze onmogelijk kunnen terugbetalen.”

Stroomtekort
Bovenop de ondervoeding, komen er nog bevoorradingsproblemen bij. “De elektriciteitsvoorziening is het grootste probleem. Elektriciteit is alleen verkrijgbaar via de generatoren van privébedrijven die de stroom verkopen aan torenhoge prijzen”, zo klaagt hij. “Een gezin en zelfs een alleenstaande heeft minimaal twee ampère nodig om twee tot drie lampen te laten branden of naar de radio te kunnen luisteren en televisie te kunnen kijken. Twee ampère zijn onvoldoende om te wassen of een pomp in gang te zetten voor de schaarse plekken waar drinkwater is. Twee ampère is echt het minimum voor behoeftigen en arme gezinnen.” Met minder, zei pater Ibrahim, zit je in het duister. “We hebben al kunnen vaststellen dat dit in vele gevallen leidt tot psychische afwijkingen en wanhoop.”

Het zijn vooral gezinnen met kinderen die bijzonder hard getroffen zijn door het stroomgebrek. “Een gezin met schoolgaande kinderen of met hogeschoolstudenten kunnen niet zonder elektriciteit omdat de jongeren dan geen huiswerk kunnen maken of kunnen studeren. Daarom dachten we na hoe we de arme gezinnen kunnen helpen die hier gebleven zijn, veelal omdat ze zich met hun geboorteland verbonden weten of omdat ze simpelweg geen geld genoeg hadden om te vluchten. We willen ze helpen een waardig leven te leiden.” Om dat te bereiken heeft pater Ibrahim het “Project 2 ampère voor elk gezin” opgestart. De hulp heeft ook een psychologische meerwaarde en drukt solidariteit uit.” Kerk in Nood ondersteunde het project voor de christenen van Aleppo met giften uit verschillende landen.

Pater Ibrahim is de weldoeners van Kerk in Nood daarvoor erg dankbaar. “Zelfs al maken de raketaanvallen ons bang, bezwaren ze ons hart en doen ze ons verdriet, het zijn de vruchten van jullie liefde die een troost voor ons betekenen. In naam van de christenen van Aleppo, en in het bijzonder in naam van de Latijnse parochie en de Franciscaanse gemeenschap van Aleppo, zend ik jullie mijn beste wensen voor de Heilige Weg van Bekering naar de Vader, die vol barmhartigheid is.”