Joodse extremisten aangehouden voor brandstichting kerk

dinsdag, 11 augustus 2015
Nieuws
Twee jonge mannen zijn aangeklaagd voor de brandstichting, ongeveer een maand geleden, in de Kerk van de Broodvermenigvuldiging in Tabgha aan het Meer van Galilea.

Door Joshua Lapide

Twee jonge mannen zijn aangeklaagd voor de brandstichting, ongeveer een maand geleden, in de Kerk van de Broodvermenigvuldiging in Tabgha aan het Meer van Galilea. Yinon Reuveni (20) pleegde de brandstichting met hulp van Yehuda Asraf (19). Reuveni beschouwt christenen als “afgodenaanbidders en hun uitroeiing als een mitzvah.” Christelijke kerken vragen om aanpassing van onderwijsprogramma’s die vaak bol staan van racistische en onverdraagzame stellingen.

Voor een rechtbank in Nazareth werd Yinon Reuveni (20) in staat van beschuldiging gesteld voor brandstichting ingegeven door racisme. Zijn vriend Asraf (19) werd beschuldigd van medeplichtigheid wegens het verstrekken van een auto om de misdaad te plegen. De twee jonge mannen hulden zich in stilzwijgen tijdens het verhoor; zij blijven in verzekerde bewaring omdat zij gevaarlijk worden geacht. De aanklacht stelt dat Reuveni met anderen, onder wie Asraf, samenwerkte om de kerk plat te branden. Het motief was de haat van Reuveni voor het christendom. Reuveni heeft volgens de aanklacht extremistische opvattingen. “Hij beschouwt christenen als afgodenaanbidders en hun uitroeiing als een mitzvah”, dat wil zeggen een geloofsgebod dat navolging vereist. Reuveni werd ook beschuldigd van tegenwerking van rechtspleging. Toen de politie hem thuis probeerde te arresteren, trachtte hij zich via een keukenraam uit de voeten te maken.

In de afgelopen jaren zijn meer gebedsplaatsen getroffen door vernielingen. Daaronder de kerk bij het Cenakel, de basiliek van Nazareth en andere katholieke en Grieks-orthodoxe gebedsplaatsen. Ook zijn aanvallen uitgevoerd op moskeeën en plaatsen van gebed. Israëlische extremisten noemen dit het “prijskaartje” voor het “stelen van hun grond”. Tot nu toe beperkten dergelijke aanslagen zich tot de grens van de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem, maar zij hebben zich nu over geheel Israël uitgebreid. Christelijke kerken doen al enige tijd een beroep op de regering om aanpassing van de onderwijsmethoden en leerstof die dikwijls doordrenkt zijn van racistische en onverdraagzame visies op andere geloofsrichtingen.

Gistermiddag gaf de Israëlische ambassade bij de Heilige Stoel een verklaring uit waarin de aanhouding van de twee jongen mannen bekend werd gemaakt en waarin werd medegedeeld dat “de Staat Israël alles doet wat in haar vermogen ligt om plegers van vandalisme jegens heilige plaatsen te vervolgen.” De daden staan volgens de ambassade op gespannen voet met de waarden en tradities van Israël, “een democratie die volledige godsdienstvrijheid garandeert aan alle gelovigen.”

Bron: AsiaNews