Jongeren Aleppo helpen 4000 gezinnen

vrijdag, 27 oktober 2017
Nieuws
Hoewel de crisis nog wel even aan zal houden, werken jongeren in Aleppo al weer hard aan hun eigen toekomst. Kerk in Nood steunt hen waar mogelijk.
ACN-20171016-63087-Jongeren-Aleppo

Door Josué Villalón

In een klein lokaaltje recht tegenover de Grieks-orthodoxe kerk van Sint-Elias, in het noordelijke deel van Aleppo, komen meer dan 100 jongeren bijeen. Ze dragen allen een bordeauxkleurig polohemd waarop een Christus Pantocrator en het logo van de orthodoxe jeugdbeweging zijn afgebeeld. De meesten van hen zijn studenten die vrijwilligerswerk doen. De organisatie zonder winstoogmerk helpt ongeveer 2.200 christelijke gezinnen in Aleppo die door de oorlog alles hebben verloren wat ze bezaten.

Heropbouw
“Wij helpen ook 1.700 islamitische gezinnen. We geven hen kleding, voedsel en geneesmiddelen. En aan degenen die door een bominslag hun huis hebben verloren, bezorgen we een dak boven het hoofd”, zegt Elias Faraj, een gepensioneerde bouwkundige ingenieur die instaat voor de coördinatie van de hulpverlening. Aleppo is de stad die door de oorlog in Syrië het zwaarst werd getroffen. Na vijf jaar gevechten is er het grootste deel van de tijd nog altijd geen elektrische verlichting en de watervoorziening is nog altijd bijzonder gebrekkig, hoewel de bombardementen in december van vorig jaar eindelijk opgehouden zijn. “Onze toekomst is allesbehalve rooskleurig. Ik vrees dat de crisis nog een hele tijd zal aanhouden”, aldus Faraj.

Hoop van Syrië
Vandaag krijgt de groep jonge vrijwilligers het bezoek van pater Andrzej Halemba. Deze priester is bij Kerk in Nood verantwoordelijk voor de projecten in het Midden-Oosten. Nadat iedereen is voorgesteld en na het dankwoord van de verantwoordelijken, richt pater Halemba zich blijgemoed tot de jonge mensen en spreekt hen moed in voor hun werkzaamheden en hun dagelijks leven: “U bent de hoop van Syrië, u bent het licht te midden van zoveel duisternis.” De bijeengekomen jongens en meisjes hebben tranen van de ontroering in de ogen. Op het einde van de bijeenkomst staan ze recht en bidden ze allen samen een gebed in het Arabisch.

Samenwerken 
“Kerk in Nood heeft ons in 2015 geholpen met een project waardoor we geneesmiddelen konden verdelen. Verder ondersteunt de stichting elke maand 700 gezinnen”, legt Elias Faraj uit. “Wij stellen die hulp enorm op prijs en bedanken pater Andrzej voor zijn bezoek, want hij geeft ons hoop en de moed om ons werk hier verder te zetten. De crisis heeft ons samenhorigheidsgevoel nog versterkt en de diverse Kerken ertoe aangezet om samen te werken, want wij zijn een en hetzelfde lichaam van Christus.” De jongeren, verantwoordelijken en vrijwilligers van de orthodoxe jeugdbeweging hebben ook zelf onder de gevolgen van de oorlog te lijden gehad. Desondanks zetten zij hun werk verder om de meest noodlijdende mensen te helpen.

Ontvoerd geweest
Elias Faraj is hiervan een goed voorbeeld. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië in 2011, toen het conflict zich nog niet had uitgebreid tot in Aleppo, is hij in de organisatie verantwoordelijk voor de sociale bijstand. Kort daarna werd hij ontvoerd en drie dagen lang gevangen gehouden, tot zijn familie losgeld had betaald en hem levend uit de handen van zijn ontvoerders kon bevrijden. Een van zijn zussen werd door een kogel in het been getroffen toen ze langs de straat liep en ze ontsnapte slechts op het nippertje aan de dood. “Maar ik ben vergevingsgezind. Sommige mensen zullen denken dat ik een dwaas ben, maar ik vergeef het hen. Dat is de echte vrijheid die God ons schenkt.”

Anderen helpen
Joseph Abdo, een student van het derde jaar geneeskunde aan de universiteit van Aleppo, heeft zich bij de organisatie aangesloten “omdat ze hulp biedt in verschillende domeinen van het leven. Voor mij was dat een uitermate goede zaak, want zo heb ik geleerd om hetgeen ikzelf krijg aan anderen terug te geven.” Over de toekomst van zijn land zegt hij: “Ik hoop vooral dat er vrede zal komen. Onze generatie moet het land weer opbouwen. Volgens mij moet ons doel erin bestaan samen te werken om onze gemeenschap opnieuw op te bouwen.” Naast hem staat het jonge meisje Gadan Naflek, ook een vrijwilligster van deze groep jongeren: “Ik help kinderen tussen 3 en 4 jaar bij hun activiteiten in de kleuterklas. Ik ben bijzonder gelukkig dat ik anderen kan helpen, want zo leer ik lief te hebben en aan anderen terug te geven wat ik zelf heb gekregen.” De jongeren vergeten ook niet de stichting Kerk in Nood te bedanken voor de ondersteuning die deze biedt. “Zelfs de kleinste hulp is zeer nuttig en stelt ons in staat om veel goede dingen te doen”, voegt George Juri, een 24-jarige pas afgestudeerde bouwkundige ingenieur, eraan toe.

De jongeren hebben de gruwel van de oorlog aan den lijve ondervonden. De vallende bommen en het strijdlawaai vormden vijf jaar lang de achtergrondmuziek van hun leven. Rosa Iwas, ook een studente, volgt op dit ogenblik het tweede jaar Engelse literatuur aan de universiteit van Aleppo. Zij zegt: “Wanneer ik naar de kerk ga, bid ik tot God om vrede te brengen en om de nood van de mensen rondom mij te lenigen. Wanneer men geen geloof heeft, is het uitermate moeilijk om hier verder te doen.”

Kerk in Nood werkt sinds 2015 samen met de orthodoxe jeugdbeweging en wil hen graag met drie projecten ondersteunen zodat zij geneesmiddelen kunnen verschaffen aan 2.200 christelijke gezinnen en ook gas, electriciteit en brood kunnen bieden aan 700 noodlijdende gezinnen in Aleppo. Helpt u mee? Doneer dan via onze website of maak uw gift over onder vermelding van "Aleppo".  Uw gift komt ten goede aan dit project of projecten van gelijke aard in Syrië.