Jonge vrouwen in Egypte bedreigd

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Amerikaanse Helsinki-commissie is op 22 juli bijeengekomen voor een debat over het toenemende geweld tegen Koptisch-orthodoxe Christenen in Egypte, dat vooral jonge vrouwen treft. Rapporten over ontvoering, gedwongen huwelijk en bekering begonnen...
20110727Egypte01

De Amerikaanse Helsinki-commissie is op 22 juli bijeengekomen voor een debat over het toenemende geweld tegen Koptisch-orthodoxe Christenen in Egypte, dat vooral jonge vrouwen treft. Rapporten over ontvoering, gedwongen huwelijk en bekering begonnen in 2007 aan het daglicht te komen, maar bleven "onbewezen", zei Michele Clark, adjunct professor van Buitenlandse Betrekkingen aan de George Washington University. "Ik ben hier om deze vermoedens te bevestigen," zei Clark. "Dit zijn namelijk geen geïsoleerde incidenten."

Clark en andere getuigen verschenen 22 jull voor de Onafhankelijke Amerikaanse Commissie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De commissie is ook bekend onder de naam Helsinki Commissie omdat het de taak heeft toe te zien op de naleving van de Helsinki-Akkoorden. Die kwamen in 1976 tot stand door 56 landen en behelzen samenwerking op gebieden die te maken hebben met mensenrechten, democratie, economie en veiligheid.

Onverschilligheid

Jean Maher, president van de in Frankrijk gevestigde Unie van Mensenrechten Organisaties, zei dat sinds 2009 ongeveer 800 Koptische vrouwen werden ontvoerd, verkracht en gedwongen zich te bekeren tot de islam. Dat aantal is volgens Maher alleen maar toegenomen sinds de revolutie in Februari. Voor de revolutie moesten islamitische ontvoerders hun slachtoffers nog "verleiden". Nu "zetten ze hen meteen in een taxi en nemen hen mee." Christelijke vrouwen zijn een gemakkelijk doelwit, omdat ze geen hoofddoek dragen en dus te identificeren zijn als Christenen Volgens Clark verlaten sommige vrouwen hun huis niet meer uit angst om de worden aangevallen. Clark and Maher opperden dat een van de grootste oorzaken van ontvoeringen de onverschilligheid van de politie is. "Tientallen families maken daar melding van," zeiden zij. "Ze worden niet aanhoord en vijandelijk behandeld." De meeste families weigeren volgens Maher inmiddels deze daden naar buiten te brengen, want als een vrouw van haar maagdelijkheid wordt beroofd, tast dat de eer van de familie aan. Ook kunnen de families van slachtoffers ervan beschuldigd worden dat ze niet op hun dochters hebben gepast.

Een vergissing

"Als de slachtoffers merken dat hun klacht niet wordt gehoord, zullen ze daar niet uit zichzelf meer mee komen." Dat leidt tot een "mantel van zwijgen, die het probleem alleen maar erger maakt," aldus Clark. Volgens haar kennen de slachtoffers in de meeste gevallen de namen van hun aanvallers. In het licht van dit klimaat drong Clark er bij de internationale gemeenschap op aan alleen financiële steun aan Egypte te verlenen als de mensenrechten die in de grondwet zijn vastgelegd, worden geëerbiedigd en beschermd. "Onvoorwaardelijke financiële steun zou volgens haar "een vergissing" zijn. (bron: CNA)