Jjongerenbijeenkomst in het Mariaheiligdom Bilshivtsi (Oekraïne)

Project
Met het oog op het komende Jaar van het Geloof dat Paus Benedictus XVI heeft afgekondigd, heeft de Katholieke kerk van de Latijnse ritus in Oekraïne een serie initiatieven gepland tot versterking van het geloof. Hierbij horen natuurlijk ook bedevaarten.
20120702ukraine027

Met het oog op het komende Jaar van het Geloof dat Paus Benedictus XVI heeft afgekondigd, heeft de Katholieke kerk van de Latijnse ritus in Oekraïne een serie initiatieven gepland tot versterking van het geloof. Hierbij horen natuurlijk ook bedevaarten. Aartsbisschop Mieczyslaw Morkrzycki, de voormalige privé-secretaris van Paus Johannes Paulus II, is tegenwoordig aartsbisschop van Lviv. Bij een bezoek dit jaar aan het internationale hoofdkwartier van "Kerk in Nood" vertelde hij dat er echt behoefte was aan deze bedevaarten, want de katholieke gelovigen houden van bidden en zingen en – zo benadrukte hij – zij zien deze bedevaarten niet als een "avontuurlijk uitje". Hij gelooft dat het hele jaar een kans zal zijn om het geloof te verdiepen.

 

Het is van uitzonderlijk groot belang, zo meent hij, om het geloof van de jongeren te versterken. Want na de lange periode van het atheïstisch communisme zijn veel jongeren nog steeds gedesoriënteerd. Veel zoeken hun heil bij waarzeggers of de astrologie. Tegelijkertijd is het duidelijk dat ze naar iets op zoek zijn. "De mensen in het Oosten zijn van nature religieus. Als ze langs een kerk komen, slaan ze altijd een kruis. Maar de meesten komen niet tot een diepere kennis van de waarheden van het geloof", zo legt aartsbisschop Mokrzycki uit. Het goede nieuws is echter dat veel jongeren, en met name studenten, deelnemen aan de bijeenkomsten van de Kerk omdat "zij hun leven op een stevig fundament willen plaatsen, en de aanwezigheid van God in hun leven willen erkennen en innerlijke vrede willen vinden".

 

Om deze jonge mensen te helpen hun leven op een stevig fundament te plaatsen en Gods aanwezigheid in hun leven te leren herkennen, organiseren de Franciscanen de laatste tien jaar eens per jaar een bijeenkomst bij het Mariaheiligdom in Bilshivtsi. Dit heiligdom, een wonderbaarlijke afbeelding van Onze Lieve Vrouw, was gedurende het Sovjetregime ontheiligd, maar tegenwoordig is het weer een bedevaartsoord.

 

Dit jaar is het onderwerp van de jongerenbijeenkomst de Eucharistie. Het programma omvat gebed, catechese en een H. Mis, maar tegelijkertijd staan er ook theatervoorstellingen en films gepland en de mogelijkheid om een gezellige tijd met elkaar door te brengen. Iedereen is uitgenodigd, dus niet alleen katholieke jongeren.

 

Bij de sluiting van het 50e Wereld Eucharistisch Congres in Dublin in juni van dit jaar zei Paus Benedictus in zijn videoboodschap: "De Eucharistie is de eredienst van de hele Kerk, maar het vraagt ook de volledige inzet van iedere individuele christen voor de zending van de Kerk. De Eucharistie roept ons op om het heilige volk van God te worden, maar draagt ons tevens op persoonlijk heilig te worden. Zij moet worden gevierd met grote vreugde en eenvoud, maar ook zo waardig en eerbiedig als maar mogelijk is. Zij nodigt ons uit berouw te hebben voor onze zonden, maar ook om onze zusters en broeders te vergeven. De Eucharistie verenigt ons in de H. Geest, maar roept ons ook op, in diezelfde Geest, de blijde boodschap van het heil aan anderen te brengen."

 

Juist opdat de Franciscanen deze "blijde boodschap" aan de jongeren kunnen brengen, zal "Kerk in Nood" hun project met 3000 euro steunen.

 

"Dit project is een voorbeeld van wat ons werk inhoudt. Uw donatie zal hieraan of aan een ander soortgelijk project worden toegekend dat in overeenstemming is met de pastorale prioriteiten van Kerk in Nood".

 

Projectcode: 438-20-49