Jezus zelf was een vluchteling

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Tijdens het angelus dat paus Benedictus afgelopen zondag bad met de gelovigen op het Sint-Pieterspleien sprak de Heilige Vader over de Wereldwijde Dag voor Migranten en Vluchtelingen, die op de kerkelijke kalender stond. Deze dag "nodigt ons," volgens de
20110118angelus01

Tijdens het angelus dat paus Benedictus afgelopen zondag bad met de gelovigen op het Sint-Pietersplein sprak de Heilige Vader over de Wereldwijde Dag voor Migranten en Vluchtelingen, die op de kerkelijke kalender stond. Deze dag "nodigt ons," volgens de paus, "uit stil te staan bij de ervaringen van de vele mannen, vrouwen en families die hun eigen land verlaten op zoek naar betere levensomstandigheden."

De paus riep in herinnering dat migratie ‘soms vrijwillig is, maar soms helaas ook afgedwongen wordt door oorlog of vervolging en vaak onder dramatische omstandigheden plaatsvindt. Om deze reden werd zestig jaar geleden de Hoge Commissie voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties opgericht. Op het feest van de Heilige Familie, dat we meteen na Kerstmis vierden, herinnerden we ons dat zelfs Jezus" ouders moesten vluchten en naar Egypte trokken om het leven van hun kind zeker te stellen. De Messias, de Zoon van God, was dus ook een vluchteling," aldus de paus.

Missionair

Paus Benedictus merkte op dat "de ervaring van migratie altijd bestaan heeft binnen de Kerk. Soms voelen Christenen zich helaas verplicht de angstige beslissing te nemen hun land te verlaten en daarmee het land van hun voorvaderen뀀te benadelen. De vrijwillige verhuizing echter van Christenen die om verschillende redenen van het ene land naar het andere trekken, van de ene stad naar de andere, van een continent naar het andere, is een kans om het missionaire dynamisme van het Woord van God aan bod te laten komen. En zo zeker te stellen dat het getuigenis van het geloof vrij circuleert in het mystieke Lichaam van Christus, mensen en culturen aanrakend en nieuwe grenzen en omgevingen overschrijdend." Daarna wendde Benedictus zich tot het thema van de deze dag: "een menselijke familie". Dat "wijst op het doel, het eindpunt van de grote tocht van de mensheid doorheen de eeuwen: het vormen van een enkele familie. Een familie die natuurlijk gekenmerkt wordt door de verschillen die haar verrijken, maar zonder barrië¨res en waarin we elkaar als broeders en zusters beschouwen. Daartoe is het van vitaal belang dat Christenen, hoewel verspreid over de hele wereld en dus levend binnen verschillende culturen en tradities, een eenheid vormen , zoals de Heer wenst."

Overstromingen

Dit is, aldus de paus, het doel van de week van Gebed voor Christelijke Eenheid, die van 18 tot 25 januari plaatsvindt. "Dit jaar vindt die haar inspiratie in een passage uit de Handelingen van de apostelen: "ze wijdden zich aan de leer en broederlijkheid van de Apostelen en aan het breken van het brood en het gebed’."
Ten slotte beloofde de paus te zullen bidden voor mensen in "Australië, Brazilië, de Filipijnen en Sri Lanka die onlangs te kampen hebben gehad met verwoestende overstromingen. Moge de Heer de zielen van de gestorvenen opnemen, kracht geven aan de vluchtelingen en de pogingen steunen van iedereen die streeft naar verlichting van het lijden en de moeilijkheden." (Bron: VIS)