Jeugdcatechese in het aartsbisdom Lahore (Pakistan)

Project
Meer dan de helft van de rond de 190 miljoen inwoners van Pakistan is jonger dan 25 jaar, ongeveer 34 % is jonger dan 15 jaar. Dit lage leeftijdsgemiddelde geldt ook voor de christelijke bevolkingsminderheid. Christelijke jongeren worden in het Zuid-Aziat
20120110Pakistan006

Meer dan de helft van de rond de 190 miljoen inwoners van Pakistan is jonger dan 25 jaar, ongeveer 34 % is jonger dan 15 jaar. Dit lage leeftijdsgemiddelde geldt ook voor de christelijke bevolkingsminderheid. Christelijke jongeren worden in het Zuid-Aziatische land, dat voor meer dan 96% islamitisch is, met veel moeilijkheden geconfronteerd. Zij hebben maar zelden de mogelijkheid om op de sociale ladder omhoog te klimmen. In de openbare scholen worden zij vaak gediscrimineerd. Uit een studie van de Amerikaanse Commissie inzake Internationale godsdienstvrijheid blijkt dat maar 60% van de leraren aan de openbare scholen van mening is dat de leden van religieuze minderheden ook Pakistaanse burgers zijn. Van degenen die desondanks wel als staatsburger worden beschouwd, worden er niet veel als gelijkwaardig aan de Pakistaanse moslims gezien. Dit betekent dat christelijke scholieren in de regel worden behandeld als minderwaardige mensen en zich ook zo voelen. Daarbij komt dat vanaf de kleuterschool tot het einde van het hele schooltraject in alle vakken alleen de islam wordt onderwezen, zo luist althans de klacht van vele vertegenwoordiger van de kerken. Het land Pakistan wordt voorgesteld als alleen bestemd voor moslims. Zelfs in vakken die niets met religie te maken hebben, speelt de islam een grote rol. Zo komy het voor dat bijvoorbeeld opdrachten voor een opstel worden gegevens als volgt: "Schrijf een brief aan je vriend en nodig hem uit om tot de islam over te gaan." Zelfs in de wiskunde- en chemielessen komt steeds weer de islam ter sprake. In het geschiedenisonderwijs worden de verdiensten voor Pakistan van niet-moslims niet genoemd. Bovendien wordt in de schoolboeken vaak denigrerend gesproken over niet-moslims. De Kerk heeft al een beroep gedaan op de regering om de schoolboeken aan te passen. Kleine verbeteringen zijn al aangebracht, maar er moet nog veel gebeuren. Daarnaast worden christelijke scholieren vaak onder druk gezet om zich tot de islam te bekeren.
Daarom is het des te belangrijker dat de christelijke jeugd leert trots te zijn op het geloof en hoe het te verdiepen. Het aartsbisdom Lahore heeft daarom al sinds 1988 speciale opleidingsprogramma’s voor de oudere jeugd die te oud is voor de zondagsschool. In het kader van deze programma’s worden bijvoorbeeld de H. Schrift en de sacramenten behandeld. Maar er worden ook christelijke persoonlijkheden behandeld, die in de geschiedenis van het land een rol hebben gespeeld, omdat deze onderwerpen in het officiële geschiedenisonderwijs aan de openbare scholen niet aan bod komen. Het programma draagt vrucht, want enkele voormalige deelnemers zijn ondertussen zelfs priester geworden of kloosterzuster, of zijn als leken in de Kerk actief. "De jeugd is onze hoop en onze toekomst", zo schrijft de Kapucijner Pater Shahzad Khokher, die in Lahore verantwoordelijk is voor de jeugdzielzorg. Kerk in Nood helpt dit jaar met 10.000 euro.
Projectcode: 328-08-00
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.