Jaaroverzicht: 76,5 miljoen voor vervolgde en noodlijdende Kerk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Kerk in Nood heeft het afgelopen jaar wereldwijd 76,5 miljoen euro ingezameld voor de hulp aan vervolgde en noodlijdende Christenen. Het ingezamelde bedrag is daarmee iets lager dan het voorafgaande jaar toen voor het eerst de grens van...
20100520kosovo01

Kerk in Nood heeft het afgelopen jaar wereldwijd 76,5 miljoen euro ingezameld voor de hulp aan vervolgde en noodlijdende Christenen. Het ingezamelde bedrag is daarmee iets lager dan het voorafgaande jaar toen voor het eerst de grens van 80 miljoen Euro werd gepasseerd. Kerk in Nood heeft vestigingen in 17 landen waaronder Nederland. De Nederlandse afdeling droeg 3,1 miljoen Euro bij aan de totale inkomsten. Vrijwel hetzelfde bedrag als in 2008.

Communistische landen

Terugkijkend naar de gefinancierde projecten ziet Regina Lynch, directeur projecten van Kerk in Nood, licht- en schaduwzijden in de wereldwijde kerkelijke ontwikkelingen. "Het ene moment zien wij kleine tekenen van vooruitgang in verstokte communistische landen zoals China, Vietnam en Cuba", zo rapporteert Regina Lynch, "maar het volgende moment verdampt onze hoop weer als we lezen over nieuwe arrestaties in China, onenigheid over eigendomsrechten in Vietnam en moeilijkheden bij het verkrijgen van bouwvergunningen in Cuba."

Midden-Oosten

In het Midden-Oosten en in landen als Pakistan en Sudan ziet Regina Lynch de benarde situatie voor Christenen niet verbeteren, eerder verslechteren. Maar de directeur projecten van Kerk in Nood weet dat projectpartners haast gewend zijn aan het lijden en niet zo gemakkelijk zullen opgeven. Als inspirerend voorbeeld gelden de woorden van Mgr. Fouad Twal, Patriarch van Jeruzalem: "Hoop is het vermogen om God te zien midden in onze ellende. Aan dit visioen ontlenen wij de kracht om standvastig en resoluut te blijven in het voornemen te werken aan een verandering van de werkelijkheid waarin we ons bevinden. Hoop betekent dat we niet toegeven aan het kwaad, maar er juist tegen in opstand komen en er weerstand aan bieden."

Oost-Europa

Met voldoening kijkt Regina Lynch naar de ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa. "In twintig jaar tijd, sinds de val van het IJzeren Gordijn, is veel bereikt. Vele structuren zijn opnieuw opgebouwd. In sommige landen moet nog veel gebeuren. Wij hebben bijvoorbeeld een substantiële bijdrage gegeven aan de bouw van de kathedraal in Pristina in Kosovo, die zal zijn toegewijd aan de Zalige Moeder Teresa."

Plannen 2010

Kijkend naar het lopende jaar 2010 noemt Kerk in Nood het scholenprogramma ‘save the Saveable" in Sudan één van de belangrijkste projecten. Het project is zo belangrijk, omdat de politieke situatie in Sudan fragiel is. Christelijke families in het Noorden zijn altijd de verliezende partij. Mocht het referendum van 2011 leiden tot een onafhankelijk Zuiden dan zijn Christelijke families in het Noorden straks een kleine minderheid in een strikt Islamitische staat. Maar als het vredesverdrag geen stand houdt zullen Christelijke families opnieuw slachtoffer worden van een beangstigende burgeroorlog. Andere grote projecten die de aandacht van Kerk in Nood vragen zijn onder andere massamedia in Brazilië, renovatie van het nationale Mariaheiligdom van Cuba, bouwprojecten in Novosibirsk, de opbouw van kerkelijke structuren in Oost-Oekraïne en het herstel van kerken, seminarie, kloosters en pastorieën in Haïti dat begin dit jaar getroffen werd door een aardbeving.

Jaarrekening

De jaarrekening van Kerk in Nood is te downloaden op de website.