‘Jaarlijks duizend meisjes en vrouwen in Pakistan ontvoerd en gedwongen tot islamitisch huwelijk’

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In Pakistan worden jaarlijks duizend meisjes en vrouwen, die tot de christelijke en hindoeïstische religieuze minderheden behoren, ontvoerd, bekeerd en gedwongen tot een islamitisch huwelijk.
20141004_Pakistan01

In Pakistan worden jaarlijks duizend meisjes en vrouwen, die tot de christelijke en hindoeïstische religieuze minderheden behoren, ontvoerd, bekeerd en gedwongen tot een islamitisch huwelijk.

Dat staat in het maandag verschenen rapport Gedwongen huwelijken en gedwongen bekeringen in de christelijke gemeenschap van Pakistan, dat is uitgebracht door diverse ngo’s en de Pakistaanse bisschoppenconferentie, die zich verenigd hebben in de Solidariteit en Vredesbeweging.

Volgens het rapport gaat het jaarlijks om minimaal 700 christelijke vrouwen en 300 hindoevrouwen. De werkelijke aantallen zijn hoogstwaarschijnlijk veel groter, "omdat veel gevallen niet worden gemeld", staat er in het rapport. In de regio Punjab gaat het met name om christelijke vrouwen en in de regio Sindh vooral om hindoevrouwen. In de meeste gevallen gaat het om meisjes en vrouwen van 12 tot en met 25 jaar uit arme gezinnen en lagere sociale klassen.

Volgens het rapport hebben veel van deze meisjes en vrouwen te lijden onder seksueel geweld, gedwongen prostitutie, mensenhandel, huiselijk geweld en mishandeling door hun ontvoerder. Uit angst voor geweld, misbruik en intimidatie durven veel vrouwen geen aangifte te doen. Het rapport bekritiseert het beleid van de Pakistaanse overheid, dat geen wettelijke bescherming biedt aan religieuze minderheden.

De directeur van het Vredescentrum in Lahore, pater dominicaan James Channan, zegt dat jonge meisjes vooral het slachtoffer zijn van het misbruik van rijke islamitische grondbezitters. Volgens Channan is de situatie voor christenen en hindoes in Pakistan zeer onzeker, kwetsbaar en verontrustend. Deze religieuze minderheden hebben steeds vaker te lijden onder sociale, politieke en religieuze discriminatie, zegt hij.