Jaar van het Geloof in Pakistan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Meer dan honderd kinderen hebben in Faisalabad (Pakistan) deelgenomen aan een bijeenkomst van gebed en geestelijke vorming onder het motto Het Katholiek Geloof. Het vond plaats in het kader van...
20130423Pakistan01

Meer dan honderd kinderen hebben in Faisalabad (Pakistan) deelgenomen aan een bijeenkomst van gebed en geestelijke vorming onder het motto Het Katholiek Geloof. Het vond plaats in het kader van een serie bijeenkomsten gewijd aan het Jaar van het Geloof. De bijeenkomst was op 20 april in de jongerenzaal van de Kathedraal Petrus en Paulus. Het bood gelegenheid aan het uitwisselen van ervaringen voor studenten van de lagere en middelbare school van alle parochies in het bisdom. Gebed, zingen, lezen en bestuderen van het Evangelie vulden de avond, die de vicaris generaal beschreef als een gelegenheid om "het mysterie van het geloof uit te diepen" waardoor "we verrijzenis en verlossing kunnen ondergaan".

Belang

De koorleider leerde de aanwezige jongeren de Urdu hymne over het licht dat schijnt van de kandelaar van geloof en andere op het Evangelie geïnspireerde muziek over vrede, liefde en waarheid. De catechist Asif Babu leidde vervolgens het avond programma met gebed en het lezen van een passage uit de Brief van Sint-Paulus aan de Romeinen. Daarna legde de vicaris generaal, de organisator van de bijeenkomst, aan de jongeren het belang uit van het geloof, dagelijks gebed, zoals de Akte van Geloof, de Tien Geboden en het Credo, en het doopsel als een element van zuivering. Ook werden de aanwezigen de bekendste en eenvoudigste gebaren van het geloof onderwezen zoals het kruisteken, de Eucharistie en de zeven Sacramenten.

Jongeren

Ook gaven de organisatoren uitleg over grappige momenten en praktische activiteiten die een link hadden met de leer en de geschiedenis van het Christendom. Daartoe werden de kinderen verdeeld in vijf groepen die taferelen en illustraties uit het Evangelie moesten uitbeelden, zoals de opwekking van Lazarus. Op het eind van de avond zegende een priester de jongeren en bood hen een drankje aan. In een interview zei pater Khalid na afloop: "na de aankondiging van het Jaar van het Geloof door paus Benedictus op 11 oktober 2011 besloten wij deze boodschap door te geven aan alle Christenen , jong en oud en we wilden beginnen met de jongsten. Ik roep allen op deel te nemen aan de bijeenkomsten want geloof is een moeilijk te begrijpen mysterie, maar we bereiken er de verrijzenis en de verlossing door." Verheugend en bemoedigend is dit initiatief vooral omdat de christenen het in dit moslimland moeilijk hebben tot vervolging toe.

Bron: AsiaNews

Foto: AsiaNews