Italiaanse bisschoppen geschokt door vervolging van Christenen in Azië

woensdag, 28 oktober 2015
Nieuws
De vervolging van Christenen in Azië en in andere delen van de wereld "vervult de Kerk met wanhoop. In maar al te veel landen mogen Christenen geen religieus teken dragen, tenzij gecamoufleerd of in het...
20130206Italie01

Rome (AsiaNews) "De vervolging van Christenen in Azië en in andere delen van de wereld "vervult de Kerk met wanhoop". In maar al te veel landen mogen Christenen geen religieus teken dragen, tenzij gecamoufleerd of in het verborgene. Volgens deskundigen werden in 2012 meer dan 100.000 Christenen van verschillende kerken vermoord. Een schrikbarend getal, dat niemand onverschillig kan laten, zeker niet onder het mom van economische en politieke belangen", aldus Kardinaal Angelo Bagnasco in zijn openingstoespraak voor de Permanente Raad van de Italiaanse Bisschoppenconferentie, waarvan hij de voorzitter is.

Behalve de gebruikelijke opmerkingen over de Italiaanse politieke, economische en maatschappelijke omstandigheden, die ook worden genoemd in zijn boek De smalle poort (uitgever: Cantagalli) dat 24 januari in Rome werd gepresenteerd in het bijzijn van de Vaticaanse Staatssecretaris Kardinaal Bertone, wijdde de Aartsbisschop van Genua een lange passage aan de vervolging van Christenen in Azië: "De crisis die ons het meest verontrustte aan het begin van dit jaar, dat de Paus wederom wilde inluiden in het teken van vrede, zijn de situaties waarin Christenen worden vervolgd, situaties die zich overal voordoen waar nog onopgeloste conflicten zijn, maar die zich deels ook voordoen waar ogenschijnlijk geen spanningsbronnen zouden zijn".

Behalve de bekende gebieden, zegt de Aartsbisschop, "is in Azië een raciaal nationalisme aan het ontstaan dat regelmatig onverdraagzame woede opwekt terwijl die aan de aandacht ontsnapt van het Westen, dat mensenrechten verkondigt maar vervolgens dezelfde rechten in verschillende graden lijkt te willen toepassen en opeisen. Helaas moeten we daaraan nog toevoegen: Nigeria, Kenia, Congo, Mali, waar de redenen voor de aanvallen gemengd zijn en de openlijk geuite redenen voor het geweld het Christendom lijken te willen identificeren met het Westen. Toch gaat het Evangelie, overal waar het in de bestaande cultuur wordt geïntegreerd, altijd samen met het bieden van hulp aan mensen, vaak de enige hulp die er wordt aangeboden".

De Aartsbisschop van Genua vervolgt: "Er bestaat etnische verhuizing om religieuze redenen, waardoor mensen die het Christendom verkondigen "een religie die historisch gezien misschien wel het meest geworteld is in een bepaald gebied ", moeten vluchten en hun hele bestaan en al hun wereldlijke bezittingen moeten achterlaten om niet hun geloof te hoeven afzweren. Aan de opstanden die onlangs in Noord-Afrika plaatsvonden, blijken verontrustende pogingen ten grondslag te liggen tot nog meer discriminatie, en in te veel landen mogen Christenen geen enkel religieus teken dragen, behalve gecamoufleerd of in het verborgene".

Volgens deskundigen werden er "in 2012 meer dan 100.000 Christenen van verschillende kerken vermoord. Een schrikbarend getal, dat niemand onverschillig kan laten, zeker niet onder het mom van economische en politieke belangen. Degenen die lijden en omwille van Christus’ naam sterven, doen dat voor ons, en zij zijn onze broeders, wat de afstand ook mag zijn die er ruimtelijk tussen ons bestaat. In de mysterieuze economie waardoor het Koninkrijk Gods op aarde concreet wordt gevestigd, verleent de gemeenschap met deze martelaren waarheid en kracht aan ons pastorale werk, dat zich tegenwoordig richt op het opnieuw evangeliseren van de landen die al lang bekend zijn met het Evangelie".

Tot besluit nodigt Kardinaal Bagnasco vooral het Westen uit: "Wanneer onze parochies de herinnering aan onze wereldwijd vervolgde broeders en zusters levend kunnen houden of zelfs kunnen bevorderen, dan wordt zelfs het plaatselijke geloof nieuw leven ingeblazen. Wie anders dan zij kunnen ons een authentieke impuls en redenen geven om te geloven?

 

Bron: AsiaNews

Foto: AsiaNews