Israëlische troepen vallen Palestijnse christenen aan

dinsdag, 01 september 2015
Nieuws
Israëlische troepen hebben afgelopen zondag 30 augustus Palestijnse christenen aangevallen die in Cremisan een demonstratieve zondagsmis wilden bijwonen
20150901-Palestijns-christelijk-protest

Israëlische troepen hebben afgelopen zondag 30 augustus Palestijnse christenen aangevallen die in Cremisan een demonstratieve zondagsmis wilden bijwonen. Priesters, patriarchen en andere kerkleiders liepen in een processie met kruisen op de plaats nabij Beit Jala op de bezette Westelijke Jordaanoever, waar een christelijke meerderheid woont en waar de werkzaamheden aan de Apartheidsmuur zijn hervat. Twee deelnemers van kerken werden gearresteerd door de Israëlische autoriteiten, terwijl veel meer deelnemers te lijden hadden van het inademen van traangas.

De processie, de meest recente in een reeks van protesten, voerde door de buurten van het Bethlehem-district waar Israëlische troepen het werk aan de scheidingsmuur die illegaal is volgens het internationaal recht hebben hervat. De demonstratieve tocht veroordeelde ook de nabijgelegen illegale Israëlische nederzettingen Gilo en Har Gilo, die zijn gepland om te worden uitgebreid als de bouw van de Muur doorgaat.

Michel Sabbah: ‘Dit is ons land!’
Volgens de lokale journalist Bassam Shweiki was de demonstratie gericht tegen de inbeslagname van ongeveer 3500 donum Palestijns land dat beplant is met oude olijfbomen, waarvan sommige nog dateren uit de tijd van Jezus. Behalve leden van de Lokale Comités tegen de Muur en Nederzettingen, waren ook HB emeritus patriarch Michael Sabbah, vertegenwoordigers van de Palestijnse politieke partijen en de gouverneur van Bethlehem aanwezig. Israëlische troepen schoten met traangasgranaten op demonstranten en het kwam tot woordenwisselingen toen de Israëlische troepen een poging deden het protest te onderdrukken.

Patriarch Michel Sabbah, het voormalige hoofd van de Latijnse (RK) Kerk sprak de deelnemers toe: "Dit is ons land, en zal ons altijd blijven. Ze beweren dat het hun land is, maar ze gebruiken hun soldaten, hun tanks, hun militaire bezetting om hun wil op te leggen – maar het is hun land niet, het is ons land, en op een dag zullen hun troepen zich terugtrekken en zal het land zal terugkomen bij de autochtone Palestijnse eigenaars."

Sabbah verklaarde verder: "De boodschap aan de christelijke wereld, de internationale gemeenschap en de Arabische wereld is, dat dit Heilige Land in brand staat, sterft en wordt vernietigd, en dat als je je echt zorgen over rechtvaardigheid en gelijkheid maakt, je de plicht hebt om deze oorlog, het doden en de vernietiging te stoppen."

Sabbah drong er bij de wereld op aan om de mensen van Beit Jala te steunen in hun strijd tegen de scheidingsmuur en riep de Palestijnse Autoriteit op de aandacht te vestigen op de Israëlische geweldplegingen tegen Palestijnen. Bijna 60 kilometer van de muur snijdt al door de Bethlehem heen en is gebouwd op Palestijns land, aldus het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken.

Het Hooggerechtshof van Israël oordeelde in april dat het werk moet stoppen en vroeg de overheid om alternatieve routes te overwegen. Echter, op 6 juli jl. draaide de rechtbank de beslissing terug, met als reden dat de vorige uitspraak uitsluitend betrekking had op een ​​stuk grond van een paar honderd meter naast een klooster in de Cremisan Vallei.

Naar het strafhof
Een andere spreker was Walid Assaf van het Nonviolent Popular Comité Agiant the Wall, die zei dat dit protest gericht is tegen de illegale landroof door de Israëlische kolonisten en dat deze protesten zullen doorgaan tot het Palestijnse volk zijn legitieme rechten kan realiseren. Hij verwees naar de Israëlische rechterlijke beslissingen met betrekking tot de route van de Muur in Beit Jala, evenals naar een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen de Israëlische overname van Palestijns land.

Zijn organisatie is van plan een internationale conferentie te organiseren om medestanders, academici en religieuze leiders samen te brengen om het werk tegen de illegale Israëlische annexatie van Palestijns land voort te zetten. Assaf voegde eraan toe dat de details van de Israëlische confiscatie van de Palestijnen het land in Beit Jala aan het Internationaal Strafhof moeten worden voorgelegd.

Het Internationale Hof van Justitie oordeelde in 2004 dat de bouw van de Muur illegaal is en net als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties eiste het Hof dat deze wordt ontmanteld. Mazin Qumsiyeh, een activist, zei dat de Scheidingsmuur de natuur in het gebied zal vernietigen door het ontwortelen van bomen en planten die nodig zou zijn voor de uitbreiding van de Muur.

Regio rond Bethlehem van christenen ‘gezuiverd’
Eerder deze maand, verklaarde een delegatie van de Europese Unie in Jeruzalem en Ramallah, dat ze is over de hernieuwde bouwwerkzaamheden in Cremisan, en merkt op dat die direct van invloed is op het levensonderhoud van 58 gezinnen. De delegatie van 15 diplomaten van de Europese Unie bezocht later Beit Jala om de situatie te beoordelen. Lokale christelijke landeigenaren zeiden dat de bouw van de Muur hen uiteindelijk zou kunnen dwingen om te emigreren en zal leiden tot ‘zuivering’ van het gebied van de christelijke bewoners.

Israël begon de bouw van de scheidingsmuur met betonplaten, hekken en prikkeldraad in de bezette Westelijke Jordaanoever in 2002, op het hoogtepunt van de Tweede Intifada en beweert dat deze van cruciaal belang is voor de veiligheid. Palestijnen, van wie velen spreken over de ‘Apartheidsmuur’, zeggen dat de Muur landroof is, waarbij ze erop wijzen dat 85 procent van de Muur is gebouwd op de Westelijke Jordaanoever.

De Muur snijdt het bezette Oost-Jeruzalem volledig af van de rest van de Westelijke Jordaanoever. De Applied Research Institute in Jeruzalem zegt dat de Muur effectief ongeveer 13 procent van de totale oppervlakte van de Westelijke Jordaanoever annexeert. Palestijnen die in het district Bethlehem wonen, hebben als gevolg van de Muur en de uitbreiding van 19 puur joodse nederzettingen en buitenposten in het gebied al een aanzienlijke hoeveelheid van hun land.

Foto: PIEF (WCC)
Bron: http://www.imemc.org/article/72842/http://www.kairospalestina.nl/