Islamitische extremisten willen geen vrije samenleving

dinsdag, 18 augustus 2015
Nieuws
Op de conferentie 'Christendom en Vrijheid: historische en huidige perspectieven' in Rome heeft Thomas Farr afgelopen maand gesproken over de oorzaken van het toenemend geweld tegen Christenen in het Midden-Oosten. Farr is...
20130416_005

Op de conferentie ‘Christendom en Vrijheid: historische en huidige perspectieven’ in Rome heeft Thomas Farr afgelopen maand gesproken over de oorzaken van het toenemend geweld tegen Christenen in het Midden-Oosten. Farr is directeur van het Religious Freedom Project van de Georgtown Universiteit. Van Cairo tot Damascus en van Teheran tot Peking worden aanvallen gelanceerd tegen godsdienstvrijheid. Ironisch genoeg is het het Christendom, dat sterk bijgedragen heeft aan de opkomst van religieuze vrijheid, dat nu in toenemende mate overal ter wereld vervolgd wordt.

Kerken gebombardeerd

Bij het bombarderen van twee kerken in Baghdad werden tijdens de kerstdagen 37 Iraakse christenen gedood. Over de motieven van de daders verwees Farr naar een recente uitspraak van de Chaldeeuwse patriarch Louis Sako. Die zei dat islamistische extremisten geen vrije samenlevingen willen. Er zijn volgens Farr minstens twee dimensies bij dit geweld. "Op de eerste plaats streven extremisten ernaar iedereen, ook Christenen, te elimineren die islamitisch extremisme niet accepteren. Ten tweede beseffen extremisten dat als lrak een fatsoenlijk functionerende democratie wordt, Christenen daarin een substantieve rol zullen vervullen. door Christenen te verjagen ondermijnen ze het perspectief op een stabiele Iraakse democratie."

 

De huidige ontwikkelingen waren te voorzien toen de Amerikaanse troepen zich terugtrokken zonder garantie voor de veiligheid van de religieuze minderheden. De vraag is of de recente belofte van Washington om militaire steun te verlenen aan de Iraakse regering een verschil zal maken. "Ik weet niets van garanties van de VS om te zorgen voor veiligheid van godsdienstige minderheden in Irak of elders. Volgens mij moet elke steun van de VS aan Irak, Egypte of andere landen, verbonden worden aan bescherming van religieuze minderheden. Vooral de bescherming van Christenen, die steeds meer in de vuurlinies liggen, is daarbij van belang. Hun blijvende aanwezigheid is vitaal in de nationale belangen van de VS."

Anti-Christelijk geweld

Volgens getuigenissen van bisschop Angaelos van de Koptisch orthodoxe Kerk in het Verenigd Koninkrijk is het anti-christelijk geweld niet zozeer tegen individuen gericht, maar tegen de Christelijke minderheid als geheel. Ook Farr is ervan overtuigd dat islamitische radicalen in Egypte en elders de Christenen als een struikelblok zien in het bereiken van hun doel. "Niet alleen omdat Christenen een andere godsdienst vertegenwoordigen, maar ook omdat zij willen bijdragen aan een stabiele Egyptische democratie met een kleine overheid, een bloeiende seculiere samenleving, met economische ontwikkeling, gelijkheid voor de wet van alle burgers en godsdienstvrijheid."

 

Bron: Persecution
Foto: Big Questions Online