Islamitische agressie neemt andere vormen aan in Nigeria

woensdag, 31 augustus 2016
Nieuws
Bisschop Charles Hammawa leidt het bisdom Jalingo in Nigeria in het oostelijke deel van het land, ook wel Middle Belt genaamd. Hij sprak deze maand met Kerk in Nood.
nigeria2016083104

De uit 2,3 miljoen mensen bestaande bevolking van Jalinga bestaat voor gelijke delen uit Moslims en Christenen, waarvan er 450.000 Katholiek zijn. 10% van de bevolking hangt traditionele religies aan. Onlangs uitte de bisschop tijdens een bezoek aan New York zijn bezorgdheid over aanvallen door zwaarbewapende islamitische Fulani-herders op Christelijke boeren en noemde deze ‘verdacht langdurig’. Eveneens bezorgd was hij over de groeiende stroom islamitische kolonisten, die het van deze boeren ingepikte land in bezit nemen.

 

De risico’s rondom Boko Haram schijnen te zijn beperkt en er zijn minder aanvallen door deze groepering. U doet echter verslag over andere manifestaties van islamitisch extremisme, namelijk in vorm van de aanvallen van Fulani-herders op christelijke boeren.

Dat is mijn vermoeden – dat de Jihad een nieuwe koers inzet. Het lijkt op een probleem tussen de herders en boeren. In het verleden werd de situatie na een aanvaring over het algemeen weer rustig. Maar ik heb ook meegemaakt dat herders niet gewoonweg hun vee op het land lieten grazen, maar het land ook hebben overgenomen. En ook dat Moslims uit het noorden kwamen, om zich op dit land te vestigen. Het is kennelijk een strategie, om het land bewust met Moslims te bevolken, om dan, alleen doordat ze dan in de meerderheid zijn, politieke besluitvormingsprocessen in de regio te beïnvloeden. Er wordt geen extreem geweld uitgeoefend zoals bij Boko Haram, maar men gebruikt een andere methode, om Nigeria voor de Islam in bezit te nemen. Deze noodsituatie bestaat in onze regio sinds drie jaar. Het is bovendien verdacht, dat de herders gebruik kunnen maken van geavanceerde wapensystemen. De Fulani-aanvallen, waarbij talloze mensen om het leven zijn gekomen, veel gemeentes zijn verwoest en duizenden mensen zijn verdreven, worden op de één of andere manier gefinancierd.

Concurreren Moslims en Christenen wat betreft de Middle Belt met elkaar, waar geen van tweeën domineert?

Beide godsdiensten streven ernaar, nieuwe aanhangers te vinden. Ze hebben alleen een andere manier van aanpak. Het Christendom probeert te overtuigen door te prediken. Bij de Islam kan er sprake zijn van een soort dwang – de overtuiging, dat je een Moslim moet zijn als je een belangrijke rol in de regering wilt spelen. Zo propagandeert men bijvoorbeeld dat het ambt van de traditionele leiders alleen is voorbehouden aan Moslims. Om die reden bekeren sommige Christenen, die voor het ambt in aanmerking komen, zich tot de Islam.

 

Hoe beoordeelt u in dit verband het beleid van president Muhammadu Buhari ? Is hij fair tegenover de christenen?

Ik heb zo mijn bedenkingen. Hij is erg voorzichtig en een beetje langzaam, om zich bijvoorbeeld tegen de Fulani-crisis uit te spreken. Ik zou willen dat hij wat sterker erin was, zijn mening over de crisis kenbaar te maken en concrete maatregelen zou treffen, het islamitische extremisme te bestrijden. Ik vrees dat de organisatie – ondanks dat er leden van Boko Haram zijn gedood of op hun proces wachten – alleen maar ondergronds is gegaan en dat haar leden zich op verschillende plekken verstoppen. Het geweld zou zo weer kunnen uitbreken.

 

Welke oplossing zou men volgens u moeten toepassen, om het islamitische extremisme definitief te kunnen stoppen?

Wij blijven zeggen dat de oplossing in de dialoog moet worden gezocht. Maar de partijen moeten met de oprechte wens voor een leven in vrede naar de onderhandelingen komen. Bovendien moet worden erkend, dat veel van de eenvoudige leden van Boko Haram door de Moslim-elite uit het noorden langdurig werden verwaarloosd. Deze jongeren en volwassenen hebben niet de juiste opleiding genoten, omdat westerse opleidingen werden afgewezen. Ze leven aan de rand van de maatschappij en de enige opleiding, die ze krijgen, is het islamitische fundamentalisme. Ze zitten vol woede en hebben niets te verliezen. Ondertussen stuurt de Moslim-elite hun kinderen voor een opleiding naar het buitenland. Het is daarom niet vreemd dat Boko Haram uiteindelijk ook Moslim-leiders aanviel.

 

Maken u en uw geestelijken van uw preken gebruik, om deze thema’s te berde te brengen?

Wij verspreiden geen haat. We preken vrede en verzoening. We smeken de christelijke boeren, geen wraak te nemen. We stimuleren ze hoogstens, om zich te verdedigen. We kunnen hen echter niet vertellen dat ze moeten vechten. Dat zou lijnrecht staan tegenover hetgeen er in het Evangelie wordt gepredikt. Omdat de Christenen overduidelijk erg bang voor vervolging zijn, sluiten sommigen van hen compromissen of verbergen ze hun geloof. Degenen, die standvast blijven, verdienen onze volledige steun.

 

Is de lokale overheid, bijvoorbeeld de politie, behulpzaam?

Door corruptie en omkoperij wordt de moeite om voor veiligheid te zorgen bezwaard. Corruptie doet zich natuurlijk in heel Nigeria voor.

tekst: Joop Koopman
foto’s: Kerk in Nood