Islamisten leggen bouw Mariaheiligdom stil

maandag, 25 juli 2016
Nieuws
Islamitische extremisten in Indonesië zijn een campagne van intimidatie begonnen tegen een Katholieke familie in de provincie Jogjakarta om de bouw van een heiligdom voor de Maagd Maria te beëindigen.
Jogjakarta-Mariaheiligdom

door Mathias Hariyadi

Islamitische extremisten in Indonesië zijn een campagne van intimidatie begonnen tegen een Katholieke familie in de provincie Jogjakarta om de bouw van een heiligdom voor de Maagd Maria te beëindigen. Onlangs bestormden leden van een fundamentalistische groep het huis van Cahyo Binuko, een Katholiek leider in het Gunung Kidul District, en droegen hem op de bouw stop te zetten, hoewel hij een bouwvergunning heeft die is afgegeven door de autoriteiten. De familie is sinds enige tijd betrokken bij de bouw van een heiligdom op haar eigen terrein, een heiligdom toegewijd aan de Maagd Maria. Het Giri Weningheiligdom is volgens voorstanders toegankelijk voor iedereen en zou aanbidding en gebed bevorderen.

Het project begon in 2009 en kwam in een stroomversnelling in 2012, na het bezoek van de voormalige Aartsbisschop van Semarang, Johannes Pujasumarta. Het gebied werd bekend in maart van dat jaar toen tientallen Islamitische extremisten de bouwplaats van het heiligdom in brand staken, waardoor alle activiteiten gestopt moesten worden. Maar de Katholieke leiders, onder aanvoering van Cahyo Banuko, gingen koppig met het project door. In februari van dit jaar kregen zij de bouwvergunning van de plaatselijke autoriteiten.

Het bouwen van niet-islamitische gebedsplaatsen in Indonesië is gecompliceerd; het duurt vijf tot tien jaar voordat vergunningen worden afgegeven. Het is zelfs extra moeilijk voor Christenen, die tenminste 60 handtekeningen moeten verzamelen van bewoners uit het gebied en de instemming van de plaatselijke leider, voordat ze een aanvraag kunnen indienen. Vaak zetten ambtenaren, onder druk van sommige radicale Islamitische bewegingen, projecten stop om "niet nader gespecificeerde redenen". Daarom zijn Christelijke leiders liever zwijgzaam over bouwvergunningen. Zij kiezen voor een behoedzame benadering, die echter vaak niet voldoende is om aanvallen en intimidatie door Moslimextremisten te voorkomen.

De laatste episode speelde woensdag 13 juli. Een meute verschafte zich toegang tot het huis van de familie Binuko en beschuldigde hen ervan een spel te spelen met de geesten van de plaatselijke bewoners door het bouwen van hun heiligdom. Onder druk van extremisten dwongen plaatselijke leiders en het hoofd van de politie Cahyo Binuko een verklaring te ondertekenen waarin hij de bouw van het heiligdom stopzet totdat de autoriteiten een beslissing over de bouwvergunning hebben genomen. Ondertussen hebben radicale groepen al contact opgenomen met plaatselijke ambtenaren om hen te bewegen de vergunning in te trekken.

Indonesië is het grootste Moslimland ter wereld. Er zijn 7 miljoen Katholieken, ongeveer 3% van de totale bevolking. In Jakarta is ongeveer 3,6% van de bevolking Katholiek. Zij spelen een actieve rol in de maatschappij, in de ontwikkeling van het land en in noodsituaties.

Bron: AsiaNews