Iran: nieuwe aanklachten tegen Nadarkhani

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Iraanse domi- nee Yousef Nadar- khani staan in sep- tember nieuwe aanklachten te wachten, meldt Christian Solidarity World- wide (CSW). Hij zou beschuldigd...
20120708_Iran1

De Iraanse dominee Yousef Nadarkhani staan in september nieuwe aanklachten te wachten, meldt Christian Solidarity Worldwide (CSW). Hij zou beschuldigd worden van misdaden tegen de nationale veiligheid en mogelijk ook wegens blasfemie.
Volgens bronnen van CSW zouden rechters instructies hebben gekregen om de dominee opnieuw te berechten op grond van nieuwe, aangedikte beschuldigingen om zijn vonnis acceptabeler te maken.
Volgens de internationale hulporganisatie zou de datum van de rechtszaak 8 september zijn.
Dominee Nadarkhani zit nog steeds gevangen in afwachting van het doodvonnis wegens afvalligheid dat is opgeschort na een beroep bij het Opperste Gerechtshof.
Hij werd in 2009 in zijn woonplaats Rasht gearresteerd nadat hij kort daarvoor twijfels had geuit over het Islamitisch monopolie op godsdienstonderwijs dat volgens Nadarkhani ongrondwettelijk is.
Zij zaak is tweemaal doorverwezen naar de hoogste leider van Iran die een uiteindelijke beslissing moet nemen. Nadarkhani is minstens vier maal vrijlating beloofd indien hij bereid is zijn geloof te herroepen. Dat heeft hij consequent geweigerd.
Hoewel Nadarkhani heeft kunnen aantonen dat hij van kindsbeen af overtuigd christen is, zou hij zijn geloof toch moeten herroepen omdat zijn voorouders Islamitisch zouden zijn geweest.
Zonder ingrijpen van de hoogste leider, ayatollah Ali Khamenei, of Sadegh Larijani, hoofd van de Iraanse rechterlijke macht, die de macht hebben een executie tegen te houden, zijn de autoriteiten verplicht het vonnis van het Opperste Gerechtshof uit te voeren dat oordeelde dat dominee Nadarkhani terecht gesteld mag worden indien hij blijft weigeren zijn geloof te herroepen.
Afgelopen zondag was het duizendste dag dat Yousef Nadarkhani gevangen zit.
Volgens CSW-directeur Andrew Johnston maakt zijn organisatie zich "grote zorgen" over de nieuwe ontwikkelingen. "De Iraanse regering beschuldigt Christenen steeds vaker op politieke gronden om te maskeren dat dominee Nadarkhani en domine Fathi Malayeri uitsluitend zijn gearresteerd op grond van hun geloofsovertuiging."
"Wij maken ons ook zorgen over het gebrek aan een behoorlijke procesgang in beide zaken. Wij vragen onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Yousef Nadarkhani, Fathi Malayeri en de anderen die onterecht gevangen zitten of executie te wachten staat op grond van falende rechtsspraak.
CSW dringt er bij de Iraanse autoriteiten op aan de het recht op vrijheid van Godsdienst te garanderen dat is vastgelegd in internationale verdragen en door Iran is getekend."

 

Bron en foto: CSW