"Iran moet veiligheid niet-moslims garanderen"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Namens veertien Iraanse asielzoekers heeft de Nederlandse advocaat mr. Pieter Bogaers de Iraanse autoriteiten gevraagd te garanderen dat de burgerlijke vrijheden van deze mensen bij terugkeer naar Iran worden gerespecteerd.
iaarnse-asielzoekers-jan-peeters-200-x-133

Namens veertien Iraanse asielzoekers heeft de Nederlandse advocaat mr. Pieter Bogaers de Iraanse autoriteiten gevraagd te garanderen dat de burgerlijke vrijheden van deze mensen bij terugkeer naar Iran worden gerespecteerd.

Bogaers heeft het verzoek gisteren namens de asielzoekers als petitie overhandigd in de ambassade van de Islamitische Republiek Iran. De meesten van de veertien ondertekenaars zijn tot het christendom bekeerde ex-moslims. Zij hebben in Nederland asiel aangevraagd omdat zij hun leven in Iran niet zeker zijn. In hun verzoekschrift vragen zij de Iraanse overheid "ons als staatsburgers van de Islamitische Republiek Iran met respect te behandelen overeenkomstig de minimum normen, zoals die zijn neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" en andere door Iran geratificeerde internationale verdragen.

In de petitie wijzen de ondertekenaars op ieders "recht op vrijheid van denken, geweten en godsdienst" en alles wat daarbij komt kijken. Vooral de vrijheid van iedere vorm van dwang wordt daarbij benadrukt.

Levensbedreigend

De ondertekenaars wijzen erop dat "ieder van ons is niet vrijwillig, maar vanwege gegronde angst voor de autoriteiten van Iran, die ons hebben bedreigd in ons dagelijks leven in Iran, Iran ontvlucht".

In de petitie spreken de Iraanse asielzoekers onder meer hun "ontsteltenis" uit over de bijna unanieme aanvaarding vorig jaar door het parlement die bepaalt dat afvalligheid van de islam met de dood kan worden bestraft. Dat de Raad van Hoeders zich nog moet uitspreken over de wet maakt de asielzoekers niet minder ongerust. "Dergelijke ontwikkelingen in ons land geven ons reden tot grote angst voor de veiligheid van ons bestaan en ons eigen leven."

Zij vragen de autoriteiten binnen twee maanden te antwoorden op de petitie. De petitie werd in ontvangst genomen door de Iraanse consul, Hassan Goudarzi, die zei de petitie te zullen lezen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad