Iran: "Geloof ondanks hindernissen"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In Iran is er ondanks vele beperkingen sprake van een levendig christelijk geloof. Dat heeft aartsbisschop Ramzi Garmou van Teheran voor Radio Vaticaan laten weten. De Iraanse bisschoppen waren deze week in Rome voor hun vijfjaarlijkse ad-liminabezoek.
christiansiran-200-x-133

In Iran is er ondanks vele beperkingen sprake van een levendig christelijk geloof. Dat heeft aartsbisschop Ramzi Garmou van Teheran voor Radio Vaticaan laten weten. De Iraanse bisschoppen waren deze week in Rome voor hun vijfjaarlijkse ad-liminabezoek.

Er bestaat godsdienstvrijheid, in de parochies zijn jongeren actief en er zijn ook jonge priesters en religieuzen.
Toch lijdt ook de Iraanse christelijke gemeenschap onder emigratie. "In de afgelopen dertig jaar heeft een groot deel van onze gelovigen het land verlaten en de emigratie houdt helaas aan", aldus de aartsbisschop.
Van de circa 100.000 christenen in Iran is ongeveer een kwart katholiek. Zij vormen weliswaar een kleine minderheid, maar dat betekent niet dat zij niet van belang zijn. Het christendom is al sinds de eerste eeuw geworteld in het gebied. "Wij hopen ondanks onze beperkte mogelijkheden van onze gemeenschappen op de genade Gods en het getuigenis van onze gelovigen om de missie van de Kerk in dit land voort te zetten."
Volgens aartsbisschop Garmou is er wel dringend een nauwere oecumenische samenwerking met de andere christelijke kerken nodig. Daar is tot nu toe helaas weinig van terecht gekomen.

Bron: KN/KNA