Iran: aanklacht tegen christenvrouwen opgeheven

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Na een gebeds- en lobbycampagne heeft de Iraanse Revolutionaire rechtbank een aanklacht laten vallen tegen twee christenvrouwen die sinds maart in de gevangenis zitten. Dat meldt Christian Solidaity International (CSW).
iran-vrouwen-200-x-139

Na een gebeds- en lobbycampagne heeft de Iraanse Revolutionaire rechtbank een aanklacht laten vallen tegen twee christenvrouwen die sinds maart in de gevangenis zitten. Dat meldt Christian Solidaity International (CSW).

Maryam Rostampour (27) en Marzieh Amirizadeh Esmaeilabad (30) warden op 5 maart dit jaar gearresteerd na huiszoeking door veiligheidsagenten. Daarbij werden onder meer bijbels en religieuze voorwerpen in beslag genomen. De vrouwen werden gevangen gezet, ondervraagd en langdurig van hun slaap beroofd. Twee weken later moesten zij voor een rechter verschijnen en werden zij naar de beruchte Evingevangenis in Teheran gebracht hoewel er geen officiële aanklacht tegen hen was. Volgens CSW heeft hun arrestatie te maken met hun bekering tot het christendom.Vooral de laatste twee jaar is er sprake van arrestatiegolven van moslims die zich tot het Christendom of de Bahai hebben bekeerd. Deze "afvalligen" worden herhaaldelijk gearresteerd en onder druk gezet om op hun bekering terug te komen. Ook worden zij gedwongen schriftelijk vast te leggen dat zij geen christelijke vieringen meer zullen bijwonen en er ook niet meer met anderen over zullen communiceren.Tegen beide vrouwen zijn uiteindelijk drie aanklachten geformuleerd. Een daarvan was verzet tegen de staat. Die aanklacht is door de Revolutionaire Rechtbank ongegrond verklaard na een intensieve gebedsactie en lobbywerk via de EU. Op 25 mei publiceerde de EU een verklaring namens het EU-voorzitterschap waarin deze zijn zorg uitspreekt over de vervolging van religieuze minderheden in Iran.De twee moeten nu voorkomen voor een lagere rechtbank. Het is niet helemaal duidelijk hoe de andere aanklachten luiden.Ondanks dit kleine succes blijft CSW aandringen op blijvende alertheid op misstanden in Iran. De christelijke mensenrechtenorganisatie wijst erop dat de gehele top van de Bahai, een Iraanse sekte, gevangen zit.Bovendien debatteert het Iraanse parlement over een wetsvoorstel dat mannelijke afvalligen van de islam de doodstraf oplegt en vrouwelijke levenslang.Van de toch al vervolgde Iraanse christenen zijn de bekeerlingen uit de islam het meest kwetsbaar. Hoewel zij gewoonlijk wel hun geloof kunnen praktiseren wordt het anders zodra zij een leidende taak krijgen. Dan lopen zij grote kans op arrestatie, intimidatie, gevangenschap en mishandeling.