Irakezen blijven naar de mis gaan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Irakese christelijke gemeenschap heeft afgelopen zondag, een week na de aanslagen op kerken, "zoals gebruikelijk de mis bijgewoond". Wel heerste er "een klimaat van vrees voor nieuwe aanslagen". "Ik heb de gelovigen gevraagd moed te houden, maar "de v
kerk-mosul

De Irakese christelijke gemeenschap heeft afgelopen zondag, een week na de aanslagen op kerken, "zoals gebruikelijk de mis bijgewoond". Wel heerste er "een klimaat van vrees voor nieuwe aanslagen". "Ik heb de gelovigen gevraagd moed te houden, maar "de vrees voor een nieuwe uittocht van christenen uit Irak" blijft. Dat heeft mgr. Schleimon Wardoeni, hulpbisschop van Bagdad gezegd tegen Asianews.

"Het ging uitstekend," aldus de hulpbisschop. "Er was een groot aantal mensen, zowe in de morgen- als in de avondmis. Er was slecht sprake van een kleine terugval. De herder had er bij de gemeenschap van gelovigen op aangedrongen "naar de mis te komen". Daarop reageerde de gemeenschap moedig.

De afgelopen dagen verspreidt zich een gevoel van "machteloosheid en wanhoop" onder de christenen, hetgeen tot een nieuwe exodus van een groot aantal christenen kan leiden. Bovenop de alledaagse problemen als werkeloosheid, zorgen om de zaken weer op te starten na de oorlogsjaren, komt nu ook nog de vrees voor een nieuwe golf van geweld. Mgr. Wardoeni bagatelliseert het gevaar van "een nieuwe exodus van christenen uit Irak" niet en zegt dat "vrees opgewekt door doden, gewonden en vernieling" normaal is. "Ik heb de gelovigen gevraagd te blijven, maar we moeten hen ook veiligheidsgaranties, banen en een toekomst te bieden hebben. Wat kunnen we hun zeggen zonder deze basisbehoeften?"

Bron: AsiaNews