Irakese Christenen trotseren gevaren om naar de kerk te gaan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een rijverbod heeft Christenen in Mosul er niet van weerhouden aan de Goede Vrijdagviering deel te nemen. De kerk was stampvol. Velen liepen er meer dan een uur voor in deze stad die geldt als een...

Een rijverbod heeft Christenen in Mosul er niet van weerhouden aan de Goede Vrijdagviering deel te nemen. De kerk was stampvol. Velen liepen er meer dan een uur voor in deze stad die geldt als een van de meest gevaarlijke in Irak. Aartsbisschop Amil Nona van Mosul leidde de liturgieviering in de Chaldeeuwse kerk van de Heilige Paulus waar de gelovigen te voet naar toe waren gekomen nadat een rijverbod was uitgevaardigd in verband met aanhoudende waarschuwingen voor aanslagen. Een volledig uitgaansverbod de dag tevoren had tot gevolg dat de voetwassingsplechtigheid op Witte Donderdag geannuleerd moest worden en hetzelfde gold, net als in voorafgaande jaren, voor de Paaswake, vanwege gevaar na het invallen van de duisternis.

In een reactie op deze gebeurtenissen in Mosul, verklaarde aartsbisschop Bashar Warda van het naburige bisdom Erbil, aan Kerk in Nood dat de Christenen in de stad vastbesloten waren zoveel mogelijk aan de Goede Week en Paasvieringen deel te nemen. Aartsbisschop Warda voegde hier aan toe: "De mensen in Mosul hebben aartsbisschop Amil een hart onder de riem gestoken met hun bereidheid om aan de Goede-Vrijdagviering in Mosul deel te nemen. "Deze viering is altijd stichtend en zeer bijzonder voor onze gemeenschappen."

Mosul, dat in Noordwest-Irak is gelegen, is het toneel geweest van enkele van de zwaarste Christenvervolgingen in het land, waaronder lukrake ontvoeringen, moorden en aanhoudende campagnes van extremisten om de gelovigen zoveel angst aan te jagen dat zij massaal uit de stad zouden wegvluchten.

Aartsbisschop Warda gaf zijn verklaring terwijl er berichten waren van geweld tijdens de Paasdagen in de buurt van kerken in Bagdad. Op Paaszondag (24 april), konden kerkgangers op het nippertje uit de Katholieke Heilig Hart kerk worden geëvacueerd voordat een bom afging. Niet ver daarvandaan doken gelovigen weg in de Katholieke Maria Maagd kerk, terwijl buiten vier politieagenten gewond raakten in een vuurgevecht met gewapende mannen.

Maar als bewijs voor de vastberadenheid van de gelovigen, konden Kerkleiders in de Syrisch Katholieke Onze Lieve Vrouwe kathedraal melding maken van een zo grote toestroom van gelovigen op Paaszondag dat zij in plaats van één drie vieringen moesten houden. De kathedraal was het toneel van een aanslag tijdens de Heilige Mis op zondag 31 oktober waarbij 58 mensen omkwamen, onder wie twee geestelijken, en waarbij meer dan 70 mensen gewond raakten.

Aartsbisschop Warda zei verder dat hij in zijn Paasboodschap een beroep had gedaan op rivaliserende politieke groeperingen om, met de hulp van de Kerk, naar verzoening te streven. In zijn interview met Kerk in Nood (die in haar hulpacties voor vervolgden en andere verdrukten, prioriteit verleent aan de Kerk in het Midden-Oosten) verklaarde aartsbisschop Warda dat "de mensen nog steeds veel te lijden hebben als gevolg van de onstabiele situatie. Wij bieden ons gebed en onze bereidheid aan om bij te dragen aan het proces naar verzoening en samenwerking. De Kerk is geboren uit Gods bereidheid om verzoening met de mens te bewerkstelligen door het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Men zou dus kunnen zeggen dat wij deskundigen zijn op het gebied van verzoening en mogelijk in staat zijn om te helpen." De aartsbisschop legde de nadruk op de voortdurende politieke onzekerheid en wees er op dat politici meer handelden "ter bevordering van hun politieke belangen dan van het algemene belang."

Het voortdurende geweld tegen Christenen en de politiek onzekere situatie worden verantwoordelijk gehouden voor de aanhoudende emigratie van gelovigen uit Irak. Het aantal Christenen is binnen tien jaar gedaald van ongeveer een miljoen tot minder dan 200.000.