Irakese Christenen en Moslims bidden samen om vrede

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In de Noord-Irakese stad Kirkuk hebben Katholie- ken, soennitische en sji"itische Mos- lims en Koerden gezamenlijk gebe- den tot Onze Lieve Vrouw om vrede in Irak...
20110531irak03

In de Noord-Irakese stad Kirkuk hebben Katholieken, soennitische en sji"itische Moslims en Koerden gezamenlijk tot Onze Lieve Vrouw om vrede in Irak gebeden. De leiders van de vertegenwoordigde godsdiensten lieten duiven los als teken van vrede en hoop dat het land de verdeeldheid en het geweld kan overwinnen.

 

De bijeenkomst vond plaats op 31 mei ter afsluiting van de Maria-maand.

De Chaldese Aartsbisschop, mgr. Louis Sako, sprak over de grote waarde van de bijeenkomst te midden van zoveel lijden. Naast vertegenwoordigers van de autoriteiten waren er ook familieleden van twee slachtoffers van het geweld: Ashur Yacob Issa, een Christen die op 16 mei gemarteld en onthoofd werd teruggevonden nadat zijn familie het gevraagde losgeld niet kon betalen. Ook de familie van een diezelfde dag vermoorde Islamitische politieman was aanwezig.

Gezamenlijke verering

Mgr. Sako wees erop dat Onze Lieve Vrouw ook door Moslims en aanhangers van enkele andere godsdiensten wordt vereerd. Daarom had mgr. Sako Moslimvertegenwoordigers uitgenodigd om samen te bidden. Veel Moslims hadden er een bedevaart van gemaakt, vooral vrouwen, die de voorspraak van Maria inroepen.

Aanslagen

Het is niet de eerste keer dat 31 mei een gelegenheid is voor Christenen en Moslims om samen om vrede en stabiliteit voor Irak en de omgeving van Kirkuk te bidden. De regio is onlangs getroffen door een serie ernstige aanslagen die de lokale bevolking zwaar heeft geschokt.

Een ontroerend moment was het reciteren van een gebed tot Maria om vrede door een Christelijke en een Moslimvrouw in het Arabisch, Koerdisch, Turkmeens en Chaldees.

Verenigd

De kathedraal van Kirkuk was stampvol met gelovigen van alle vertegenwoordigde godsdiensten, mannen en vrouwen en zonder enig spoor van verdeeldheid of animositeit.

In zijn toespraak benadrukte mgr. Sako de grote waarde van de "ontmoeting tussen Christenen en Moslims in Kirkuk" in een periode van "lijden" als gevolg van "blind en dodelijk geweld". Hoewel wij bang zijn "zijn wij, Christenen en Moslims, verenigd in ons eerbetoon aan de Heilige Maagd Maria."

"De persoon van de Maagd Maria is een ontmoetingspunt tussen Christenen en Moslims. Het is ook normaal dat er verschillen zijn, die erkend, aanvaard en gerespecteerd moeten worden als onderdeel van de wil van God", aldus de Aartsbisschop van Kirkuk.

Hoop

Hij sprak de hoop uit dat soortgelijke bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Sji"itische heiligdom en de moskee "om een echte gemeenschap te bouwen van broeders, die ijvert voor vrede, stabiliteit en veiligheid." Hij riep de mensen op niet te zwichten voor "de verwoestende effecten van het geweld", maar te vertrouwen op "de taal van de dapperen" die blijven ijveren voor dialoog en rede.

"Geen geweld meer", riep mgr. Sako, "we hebben genoeg van het leven als gijzelaars van de constante angst en spanningen alsof wij vreemdelingen zijn in onze eigen stad en onze eigen woningen."

 

Bron: AsiaNews